Odjel za talijanistiku

"KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURA IZMEĐU DVIJU OBALA JADRANA" - "LETTERATURA, ARTE, CULTURA TRA LE DUE SPONDE DELL'ADRIATICO"

 


Zbornici su dostupni besplatno i u otvorenom pristupu na Morepress platformi Sveučilišta u Zadru na sljedećoj poveznici: 

https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/series/lac


Zbornik 2006. Naslovnica Sadržaj


Zbornik 2008. Naslovnica Sadržaj


Zbornik 2010. Naslovnica Sadržaj


Zbornik 2007. Naslovnica Sadržaj


Zbornik 2012. Naslovnica Sadržaj