Odjel za talijanistiku

Gostujuće predavanje

Gostujuće predavanje

U ponedjeljak, 25. svibnja 2015. godine u 12 sati u sklopu kolegija "Povijest suvremene talijanske književnosti" profesorica Barbara Tonzar sa Sveučilišta Palacky (Češka) održat će predavanje Letteratura coloniale italiana: „Tempo di uccidere“ di Ennio Flaiano​

Theme picker