Odjel za talijanistiku

DIPLOMSKI STUDIJI - IZVEDBENI PLANOVI


  • Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
  • Prevoditeljski studij talijanistike

 

1. GODINA

PSIHOLINGVISTIKA

DIJALEKTOLOGIJA

POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

PRIJEVODNE TEORIJE

POVIJEST PREVOĐENJA

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽBI 1

TALIJANSKO-HRVATSKO KNJIŽEVNO PREVOĐENJE

PREVOĐENJE S HRVATSKOG NA TALIJANSKI 1

PREVOĐENJE S TALIJANSKOG NA HRVATSKI 1