Odjel za talijanistiku

ANA MAROEVIĆ, PROF., VIŠA LEKTORICA

Kontakt:
e-mail adresa: amaroevic@unizd.hr
Tel. 023-200-710


ŽIVOTOPIS

Ana Maroević rođena je 26. lipnja 1970. u Zadru gdje je završila osnovnu školu i srednju školu «Juraj Baraković», smjer Suradnik u kulturno znanstvenim ustanovama. 1989. upisala je na Filozofskom fakultetu u Zadru  studij talijanskog i engleskog jezika i književnosti te diplomirala 1995. s temom "Bibbia nell'ispirazione e nella poetica di Dante (brani scelti della Divina commedia)". Tijekom studija odlazila je više puta na stipendije u Italiju na stručno usavršavanje. Od 1998. radi  kao sudski tumač za talijanski i engleski jezik. Od 2000. do 2010. radila je kao prevoditelj za talijanski jezik za kinološko društvo "Dalmatinski pas" u Zadru. Od 1994. do 1996. radila je kao prevoditeljica za engleski jezik pri Promatračkoj misiji europske zajednice, a zatim kao inokorespondent u Brodoremontu Zadar. 
Nastavničku djelatnost započela je u osnovnoj školi Šime Budinića, zatim u gimnaziji Jurja Barakovića i konačno od 1999. do 2006. radila je u Zadarskoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti kao profesorica talijanskog i engleskog jezika. Od 2006. radi u svojstvu lektora za talijanski jezik na Odjelu za talijanski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru.


Prijevodi:

1. Giorgio Gramignani, "Moralnost i filozofija lova", 2000.

2. Živko Nižić, "Niccolò Tommaseo nei versi e negli articoli in memoriam" (nei periodici zaratini del 1874), Atti del Convegno di studi, Udine, 2002.

3. "Medea" u "Quaderni di teatro", XVIII rassegna internazionale teatro classico antico, "Città di Padova", 2003.

4. "ARCIPELAGOS", Programma di ricerca scientifica, formazione e sviluppo tecnologico", u "Otoci Ist i Škarda" zananstvena monografija, ur. Josip Faričić, str.43.-58.

Stručni radovi:

1. Prikaz zbornika "Hrvatsko-talijanski odnosi", Zbornik 9., FF press, Zagreb 2005. u "Zadarskom listu" od 14. veljače 2006. godine ("Biografska proza Zadranina Raffaelea Cecconija")

2. Prikaz knjige Giuseppea Sabalicha "Giuochi popolari zaratini" ("Come si giocava nella nobile Zara tanto tempo fa tra '800 e '900") u "La Voce del Popolo" od 26. lipnja 2013.