Odjel za talijanistiku

DIPLOMSKI RAD


PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG RADA

Nakon dogovora kandidata/tkinja sa mentoricama/ima o početka procedure za pripremu obrane Diplomskog rada, kandidati/kinje dužni su na mail tajništva Odjela za talijanistiku  mbotic@unizd.hr dostaviti popunjen obrazac prijave obrane: OVDJE

Postupovnik procedure možete preuzeti ovdje

Dakle, nakon finaliziranog termina obrane u dogovru sa mentorom/icom student/ica mailom na mail tajništava šalje obavijest o dogovorenom terminu obrane uz popunjen obrazac prijave obrane Diplomskog rada. Ukoliko se radi o studentima/cama koji još posjeduju indeks šalje se i scan indeksa radi testiranja ocjena, ali je najvažnije imati uredno unesene sve ocjene u ISVU sustavu.  Nakon toga dogovara se termin kad će se unijeti podaci za on line Zapisnik i za kolege/ice sa indeksom pečat za obranu u indeks (najčešće na dan same obrane Diplomskog rada). Prijava Diplomskog rada omogućena je putam studomata, međutim prijava bez gore propisane procedure moguće neće biti evidentirana što može uzrokovati probleme sa dogovorenim terminom obrane. Diplomski radovi više se ne uvezuju u tvrdi uvez i/ili CD već se u dogovoru sa mentorom/icom rad šalje zajedno sa potvrdom mentora/ice na mail tajništva: mbotic@unizd.hr.


ODABIR MENTORA/ICE I TEME DIPLOMSKOG RADA

U AK. GOD. 2022./2023.

U tekućoj akademskoj godini 2022./2023. nastavnici/ce Odjela za talijanistiku koji preuzimaju mentoriranje studenata/ica pri izradi diplomskoga rada (do četvoro kandidata/inja svaki/a) u tekućoj akademskoj godini su sljedeći:

  • Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić (izuzima se tijekom ove akad.god. za nova mentorstva, već dovorena nastavljaju se prema ranije dogovorenom)
  • Prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
  • Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin
  • Izv. prof. dr. sc. Boško Knežić
  • Izv. prof. dr. sc. Irena Marković
  • Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko (na porodiljnom)
  • Doc. dr. sc. Ana Bukvić
  • Doc. dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović
  • Doc. dr. sc. Sanja Paša Maračić

Prijavljene teme diplomskih radova u ak. god. 2021./2022.

Prijavljene teme diplomskih radova u ak.god. 2020./2021.


Odabir teme i mentorice/a diplomskog rada potrebno je poslati na obrascu dostupnom OVDJE koji se dostavlja izabranom/im mentoru/mentoricama od povratka sa Novogodišnjih praznika 2. siječnja 2023. do početka nastave u drugom semestru 27. veljače 2023. na e-mail adresu tajnice mbotic@unizd.hr. Odabrani mentor/ica moraju biti dodani u cc te elektronske pošte kao potvrda odabira.

Napominjemo kako se naslov teme može u određenoj mjeri mijenjati tijekom izrade Diplomskog rada, ali je prijava do zadanog roka važna zbog broja studenata/ica kod svakog mentora/ice. Prijave će se početi zaprimati, po gore opisanoj proceduri, od 2. siječnja 2023.


UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Upute za izradu diplomskog rada za digitalni repozitorij i potrebne obrasce nalaze se na poveznici: Upute i obrasci za studente (unizd.hr)

 

Diplomski rad piše se na talijanskom jeziku i trebao bi sadržavati od 55.000-90.000 znakova, odnosno 30-50 autorskih kartica (font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margine: lijeva 4 cm, desna 2,5 cm).

Rad sadrži uvod, razradu teme, zaključak, sažetak i ključne riječi na talijanskom jeziku, popis literature i sadržaj. 

Za ostale elemente obvezni ste konzultirati opće upute za izradu diplomskoga rada na razini Sveučilišta u Zadru, a koje se nalaze na mrežnim stranicama Digitalnog repozitorija Sveučilišne knjižnice. Više informacija možete naći ovdje.


Kod navođenja bibliografskih jedinica u bilješkama i popisu literature:

- iz područja književnosti (ovdje)

- iz područja jezikoslovlja (ovdje)

- iz područja prevođenja (ovdje)


Najčešće korištene kratice:

Capitolo/i = cap./capp. –
Citato = cit.
Opera citata = op. cit.
Confronta = cfr.
Volume/i = vol./voll.
Edizione = ed.
Figura = fig.
Ibidem = ibid.
Idem = id.
Ivi = ivi
Numero/i = n./nn.
Pagina/e = p./pp.
Prefazione = pref.
Seguente/i = sg./sgg.
Traduzione= trad.