Odjel za talijanistiku

STUDIJSKI PROGRAMI

Do akademske godine 2005./2006. na Odjelu se provodio program četverogodišnjeg studija talijanskog jezika i književnosti na kojemu je od osnutka Odjela do danas diplomiralo više stotina profesora talijanskog jezika.

Od akademske godine 2005./2006. na Odjelu se provode dva nova studijska programa na preddiplomskom studiju - Studij talijanskog jezika i književnosti i Prevoditeljski studij talijanskog jezika, te program jednopredmentnog i dvopredmetnog dvogodišnjeg diplomskog studija iz Suvremene talijanske filologije, a od akademske godine 2013./2014. provode se jednopredmetni i dvopredmetni diplomski Prevoditeljski studij talijanistike.

Na preddiplomskim studijima budući prvostupnici talijanskog jezika i književnosti i prvostupnici prevoditelji usvojit će znanja iz talijanskog jezika i književnosti koja će im omogućiti zapošljavanje na hrvatskom i europskom tržištu rada u okviru novinstva, izdavaštva, uredništva, kulturnih i gospodarskih institucija, diplomatskih i konzularnih predstavništava, turističkih agencija, kao i mogućnost jezičnog posredovanja u višejezičnim i višekulturalnim kontekstima te mogućnost stručnog prevođenja u institucijama europskih integracija, sudstvu i sl.

Nakon završenog trogodišnjeg studija studenti mogu nastaviti daljnje usavršavanje na dvogodišnjem diplomskom studiju iz Suvremene talijanske filologije te na dvogodišnjem diplomskom Prevoditeljskom studiju talijanistike. Ovi studiji će profilirati kadrove za profesorska mjesta u osnovnim i srednjim školama te znanstveni kadar za održanje tradicije i visokog stupnja hrvatske talijanistike u europskim i svjetskim okvirima. Diplomski studiji nude cjelovit uvid u povijesna prožimanja talijanske i hrvatske uljudbe i kulture, sagledaju projekciju budućih odnosa u okviru Europske zajednice. Završetkom studija student stječe stručni naziv magistar/magistra talijanske filologije.