Odjel za talijanistiku

ROKOVI I PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT


OBAVIJEST  STUDENTIMA

O ZAVRŠNIM ISPITIMA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 2019./2020.

na Odjelu za Talijanistiku

 

Do daljnjih obavijesti s obzirom na preporuke HZJZ-a (20. svibnja 2020.) da se samo ukoliko je to nužno boravi u ustanovi Sveučilišta, obavještavamo studente da će se Završni ispiti na Odjelu za talijanistiku odvijati putem on line platformi, i to kao što slijedi:

1) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti, bit će isključivo usmeni, putem platforme MS-Teams. Studenti će polagati ispit iz književnosti (koji za razliku od dosadašnjih pismenih ispita neće uključivati pitanja iz talijanske civilizacije), te ispit iz jezika (NAPOMENA: za vrijeme usmenog ispita, studenti će dobiti zadatak prijevoda kraćeg teksta).

Termini su:

  1. rok: 4. rujna 2020.

Petak, 4. rujna 2020. u 9:00 - KNJIŽEVNOST

Petak, 4. rujna 2020. u 10:00 – JEZIK

  1. rok: 18. rujna 2020.

Petak, 18. rujna 2020. u 9:00 – KNJIŽEVNOST

Petak, 18 rujna 2020. u 10:00 – JEZIK

 

2) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti: smjer; prevoditeljski, sastojat će se od dva dijela: pismenog i usmenog.

Pismeni dio ispita (prijevod) bit će proveden putem MERLIN, a usmeni putem MS-Teams platforme.

Termini su:

  1. rok: 3. i 4. rujna 2020.

Četvrtak, 3. rujna 2020. u 9:00 – PISMENI ISPIT – PREVOĐENJE

Petak, 4. rujna 2020. u 9:00 – USMENI ISPIT: KNJIŽEVNOST

Petak, 4. rujna 2020. u 10:00 – USMENI ISPIT: PREVOĐENJE

  1. rok: 17. i 18. rujna 2020.

Četvrtak, 17. rujna 2020. u 9:00 – PISMENI ISPIT – PREVOĐENJE

Petak, 18. rujna 2020. u 9:00 – USMENI ISPIT: KNJIŽEVNOST

Petak, 18. rujna 2020. u 10:00 – USMENI ISPIT: PREVOĐENJE

Procedura prijave Završnog ispita i dalje je preko tajništva, isključivo putem maila tajnice: mbotic@unizd.hr na koji se mora dostaviti popunjena prijavnica (dostrupna na dnu stranice) , uz uvjet svih ispita upisanih u ISVU sustav i slanje bilo scana indeksa ili slanjem kopije indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih drugih ispita Odjela za taijanistiku trebaju biti unesene u ISVU).

Kao i do sada ukoliko student ima još jedan, dva ispita koje može položiti prije samog termina Završnog ispita, moguća je uvjetna prijava Završnog ispita. Prijavnica se dostavlja tjedan dana ranije, a potvrđuje se mailom dan prije samog Završnog ukoliko su ispiti položeni i ocjene unesene u ISVU sustav.

Ponavljamo kako samostalna prijava Završnog ispita putem studomata (ni sad ni prije) nije moguća, već se treba postupiti prema proceduri kako je gore navedeno.

 

Molimo studente/ice da se za eventualna dodatna pitanja u vezi provedbe i sadržaja pojedinih dijelova Završnog ispita jave mailom predsjedici/ku povjerenstva za baš taj dio Završnog ispita (književnost, jezik, traduktologija). Povjerenstva su navedena u nastavku:

Sastav Povjerenstava završnih ispita u ljetnom ispitnom roku (2019/2020) je:

 

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Bukvić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Boško Knežić, član Povjerenstva

Dr. sc. Sanja Paša, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

Dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

 

Jezik:

Izv. prof. dr. sc. Irena Marković, predsjednica povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko, članica Povjerenstva

Ana Maroević, prof., viša lektorica, članica Povjerenstva

Loreta Šimunić, mag. philol. ital., asistentica, članica Povjerenstva

Danijela Berišić Antić, prof., viša lektorica, članica Povjerenstva

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorantica, članica Povjerenstva (*za pitanja iz traduktologije molimo javite se dodatno i na njenu mail adresu)

Manuela  Kotlar, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Kristina Jordan, mag. philol. ital., članica Povjerenstva

Mirta Tomas, prof., viša predavačica, članica Povjerenstva

Karmen Tolić, mag. philol. ital.,  članica Povjerenstva

 

 

 

 

 

 

Redovne obavijesti Završni ispit

Završni ispiti – rokovi za akademsku godinu 2019./2020.

 

ZIMSKI ISPITNI ROK:

1. rok: četvrtak, 6.2.2020. (Pismeni dio); petak, 7.2.2020. (Usmeni dio)

2. rok: četvrtak, 20.2.2020. (Pismeni dio); petak, 21.2.2020. (Usmeni dio)

 

LJETNI ISPITNI ROK

1. rok: utorak, 16.6.2020. (Pismeni dio); srijeda, 17.6.2019. (Usmeni dio)

2.rok: srijeda, 1. 7.2020. (Pismeni dio); četvrtak, 2.7.2019. (Usmeni dio)

 

JESENSKI ISPITNI ROK

1. rok: četvrtak, 3.9.2020. (Pismeni dio); petak, 4.9.2020. (Usmeni dio)

2. rok: četvrtak, 17.9.2020. (Pismeni dio); petak, 18.9.2020. (Usmeni dio)Završni ispit UVIJEK počinje u 9:00 sati.

 

Sastav Povjerenstava završnih ispita:

 

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Bukvić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Boško Knežić, član Povjerenstva

Dr. sc. Sanja Paša, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

Dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

 

Jezik:

Doc. dr. sc. Irena Marković, predsjednica povjerenstva

Doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko, članica Povjerenstva

Ana Maroević, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Loreta Šimunić, mag. philol. ital., asistentica, članica Povjerenstva

Danijela Berišić Antić, prof., lektorica, članica Povjerenstva

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorantica, članica Povjerenstva

Manuela Kotlar, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Kristina Jordan, mag. philol. ital., članica Povjerenstva

Mirta Tomas, prof., viša predavačica, članica Povjerenstva

 

Pismeni dio Završnog ispita počinje navedenih datuma u 9 sati, usmeni dio također, osim kod posebnih dogovora sa članicama/vima Povjerenstava.

Mole se studentice i studenti prevoditeljskog smjera Talijanskog jezika i književnosti da najprije pristupaju ispitu iz Traduktologije.

Napominjemo da je moguća i uvjetna prijava sa nepoloženim ispitom, koji se mora položiti do Završnog ispita, koju molimo obaviti također 8 dana prije termina Završnog ispita.


Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 14. prosinca 2016. izmjenjen je pismeni dio Završnog ispita u dijelu: jezik, za smjer: Talijanski jezik i književnost. Prijevod će se uskladiti sa pismenim dijelom za smjer: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski, odnosno, na pismenom dijelu oba usmjerenja prevoditi će se sa talijanskog na hrvatski jezik. (Odluka je dostupna OVDJE)


Teme za Završni ispit pismeni prijevod Talijanski jezik i književnost (nastavnički smjer) za zimski ispitni termin veljača 2020.možete preuzeti OVDJE


Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost - pitanja OVDJE.

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski - pitanja OVDJE; Napomena: knjiga za prijevod je: Marina Torossi Tevini, Rotte d'Europa, Hammerle Editori in Trieste, 2015.


 PRIJAVNICA

OPĆE UPUTE

Završni ispit prijavljuje se u tajništvu Odjela najmanje osam dana prije termina izlaska putem prijavnice, uz predočenje indeksa i priloženu fotokopiju indeksa (sa svim unesenim ocjenama) radi potvrde uvjeta za pristupanje ispitu.


Opće upute za završni ispit možete naći OVDJE.