Odjel za talijanistiku

ZAVRŠNI ISPIT - informacije

 

OBAVIJEST STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU AKAD. GOD. 2022. / 2023.

1. termin Završnog ispita 9.2.2023. Pismeni dio (učionica 154) i 10.2.2032. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica)

2. termin Završnog ispita 23.2.2023. Pismeni dio (učionica 154) i 24.2.2023. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica)


 

Prijave Završnog ispita obavljaju se ISKLJUČIVO popunjavanjem prijavnice - PRIJAVNICA 

Procedura prijave Završnog ispita i dalje je preko tajništva, isključivo putem prijave na e-mail adresu tajnice: mbotic@unizd.hr (dostaviti popunjenu prijavnicu, uz uvjet svih ispita upisanih u ISVU sustav).

Napomena za studente koji imaju indeks: šalje se ili scan indeksa putem e-maila ili fotokopija indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih drugih ispita Odjela za talijanistiku trebaju biti unesene u ISVU).

Za studente koji nemaju indeks uvjet je da sve ocjene moraju biti unesene u ISVU sustav.

Postoji i mogućnost uvjetne prijave Završnih ispita:

Naime, ukoliko student ima još jedan ili dva ispita koje može položiti prije samog termina Završnog ispita, moguća je uvjetna prijava Završnog ispita. Prijavnica se dostavlja tjedan dana ranije, a potvrđuje se e-mailom dan prije samog Završnog ukoliko su ispiti položeni i ocjene unesene u ISVU sustav.

Ponavljamo kako samostalna prijava Završnog ispita putem studomata (ni sad ni prije) nije moguća, već se treba postupiti prema proceduri kako je gore navedeno.

PRIJAVNICA


 

Usmeni dio Završnog ispita održava se uvijek prema sljedećem rasporedu:

Književnost: u 9 sati

Traduktologija: u 9:30 sati

Jezik: u 10 sati


 

Opće upute za završni ispit možete naći OVDJE

 

Dodatne informacije:

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost - pitanja OVDJE

Tekstovi koji se prevode na pismenom dijelu Završnog ispita navedeni su  OVDJE

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski - pitanja OVDJE 

Napomena: knjiga za prijevod je Marina Torossi Tevini, "Rotte d'Europa", Hammerle Editori, Trieste, 2015.


 

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 21. travnja 2022. odlučeno je da u sklopu istog roka (zimski, ljetni, jesenski) položen pismeni ispit na prvom terminu vrijedi i na drugom. Nakon završenog roka za sljedeći rok pismeni više neće vrijediti.

Odlukom stručnog vijeća od 12. rujna 2022. potvrđuje se da se na pismenom dijelu Završnog ispita za smjer Talijanski jezik i književnost ne održava pismeni dio iz književnosti.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku od akad. god. 2020. / 2021. na usmenom dijelu Završnog ispita iz područja Književnosti više nema pitanja iz Talijanske kulture i civilizacije.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 14. prosinca 2016. izmjenjen je pismeni dio Završnog ispita u dijelu: jezik, za smjer: Talijanski jezik i književnost. Prijevod će se uskladiti sa pismenim dijelom za smjer: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski, odnosno, na pismenom dijelu oba usmjerenja prevodit će se sa talijanskog na hrvatski jezik. (Odluka je dostupna OVDJE)


 

Molimo studente da se za eventualna dodatna pitanja u vezi provedbe i sadržaja pojedinih dijelova Završnog ispita jave e-mailom predsjedniku povjerenstva za pojedini dio Završnog ispita (književnost, jezik, traduktologija). Povjerenstva su navedena u nastavku:

 

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Bukvić

Doc. dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović

Doc. dr. sc. Boško Knežić

Dr. sc. Sanja Paša Maračić, poslijedoktorandica

 

Jezik:

Izv. prof. dr. sc. Irena Marković, predsjednica Povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko - trenutno odsutna

Dr. sc. Loreta Klarić, asistentica

Karmen Tolić, mag. educ. philol. ital., asistentica

Ana Maroević, prof., viša lektorica

Danijela Berišić Antić, prof., viša lektorica

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Sandra Milanko - trenutno odsutna

Manuela Kotlar, prof., viša lektorica

Kristina Jordan, mag. philol. ital., viša lektorica

Mirta Tomas, prof., viša predavačica