Odjel za talijanistiku

ZAVRŠNI ISPIT - informacije

OBAVIJEST STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU AKAD. GOD. 2023. / 2024.

1. termin Završnog ispita 8.2.2024. Pismeni dio (učionica 142) početak 9 sati i 9.2.2024. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica), početak prema obavijesti nakon pismenog.

2. termin Završnog ispita 22.2.2024. Pismeni dio (učionica 142) početak 9 sati i 23.2.2024. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica), početak prema obavijesti nakon pismenog.

 


 

Prijave Završnog ispita obavljaju se putem maila u tajništvo odjela i/ili popunjavanjem prijavnice - PRIJAVNICA  slanjem prijavnice ili maila sa imenom i prezimenom, JMBAGom (broj sa Xice), smjerom i datumom na adresu tajnice mbotic@unizd.hr

Samostalna prijava Završnog ispita putem studomata biti će eventualno omogućena, međutim ukoliko se ne postupi prema proceduri prijave povjerenstva nisu dužne primiti takvog studenta/icu na Završni ispit budući neće imati potvrde unesenih ocjena i obavijesti povjerenstvima.

Procedura prijave Završnog ispita je preko tajništva putem prijave na e-mail adresu tajnice: mbotic@unizd.hr , uz uvjet svih ispita upisanih u ISVU  sustav*, međutim postoji i mogućnost uvjetne prijave Završnih ispita:

- naime, ukoliko student ima još jedan ili dva ispita koje može položiti prije samog termina Završnog ispita, moguća je uvjetna prijava Završnog ispita. Prijavnica se dostavlja osam dana ranije, a potvrđuje se e-mailom dan prije samog Završnog ukoliko su ispiti položeni i ocjene unesene u ISVU sustav.

Nakon položenog Završnog ispita i unosa ocjena Povjerenstva u zapisnike, ocjene se unose u ISVU i student ukoliko je položio drugi predmet i dobio potvrdu knjižnice o vraćanju građe može putem posebnog linka za studomat koji se dobiva u tajništvu odjela na mail zatražiti potvrdu o završetku studija.

*Napomena za studente koji imaju indeks: šalje se ili scan indeksa putem e-maila ili fotokopija indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih ispita Odjela za talijanistiku trebaju biti unesene u ISVU jednako kao za studente sa Xicom).

 

PRIJAVNICA


Pismeni dio Završnog ispita počinje sukladno terminima objavljenog roka u tablici ispitnih rokova i obavijestima, za nastavnički i prevoditeljski smjer zajedno.

Usmeni dio Završnog ispita održava se prema sljedećem rasporedu*:

Književnost: u 9 sati

Traduktologija: u 9:30 sati

Jezik: u 10 sati

*moguće su unaprijed najavljene izmjene u satnici za određene rokove.


 

Opće upute za završni ispit možete naći OVDJE

 

Dodatne informacije:

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost - pitanja OVDJE

Tekstovi koji se prevode na pismenom dijelu Završnog ispita za JESENJI rok akad. god. 2022/2023. navedeni su OVDJE  a na pismenom dijelu će biti jedan od ponuđenih tekstova.

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski - pitanja OVDJE 

Napomena: knjiga za prijevod je Marina Torossi Tevini, "Rotte d'Europa", Hammerle Editori, Trieste, 2015.


 

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 21. travnja 2022. odlučeno je da u sklopu istog roka (zimski, ljetni, jesenski) položen pismeni ispit na prvom terminu vrijedi i na drugom. Nakon završenog roka za sljedeći rok pismeni više neće vrijediti.

Odlukom Stručnog vijeća od 12. rujna 2022. potvrđuje se da se na pismenom dijelu Završnog ispita za smjer Talijanski jezik i književnost ne održava pismeni dio iz književnosti.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku od akad. god. 2020. / 2021. na usmenom dijelu Završnog ispita iz područja Književnosti više nema pitanja iz Talijanske kulture i civilizacije.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 14. prosinca 2016. izmjenjen je pismeni dio Završnog ispita u dijelu: jezik, za smjer: Talijanski jezik i književnost. Prijevod će se uskladiti sa pismenim dijelom za smjer: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski, odnosno, na pismenom dijelu oba usmjerenja prevodit će se sa talijanskog na hrvatski jezik. (Odluka je dostupna OVDJE)

Napominjemo kako je za upisane 2020./2021. upis 2 ECTS boda iz Jezičnih vježbi I ili II na kroatistici za talijaniste uvjet za pristupanje Završnom ispitu pa molimo provjerite jeste li izvršili taj uvjet i ukoliko niste upišite ih naknadno na 3. godini prijediplomskog studija!

 


 

Molimo studente da se za eventualna dodatna pitanja u vezi provedbe i sadržaja pojedinih dijelova Završnog ispita jave e-mailom predsjedniku povjerenstva za pojedini dio Završnog ispita (književnost, jezik, traduktologija). Povjerenstva su navedena u nastavku:

 

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ana Bukvić

Izv. prof. dr. sc. Boško Knežić

Doc. dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović

Doc. dr. sc. Sanja Paša Maračić

 

Jezik:

Izv. prof. dr. sc. Irena Marković, predsjednica Povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko - trenutno odsutna

Dr. sc. Loreta Klarić, viša asistentica - trenutno odsutna

Karmen Tolić, mag. educ. philol. ital., asistentica

Ana Maroević, prof., viša lektorica

Danijela Berišić Antić, prof., viša lektorica

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Elena Kiprovska Knežić, mag. educ. philol. ital., asistentica

Manuela Kotlar, prof., viša lektorica

Kristina Jordan, mag. philol. ital., viša lektorica

Mirta Tomas, prof., viša predavačica