Odjel za talijanistiku

ZAVRŠNI ISPIT - UPUTE ZA STUDENTE

ZAVRŠNI ISPIT

Završnom ispitu pristupaju studenti koji su položili sve predmete predviđene planom prijediplomskih studija Odjela za talijanistiku.


 

POSTUPAK PRIJAVE

  1. Studenti s položenim svim ispitima upisanima u ISVU sustav:

Prijave Završnog ispita obavljaju se prijavom na Studomatu i obaveznom obavijesti o prijavi na mail tajništva odjela kako bi se na vrijeme mogli potvrditi uvjeti za prijavu Završnog ispita.

U slučaju nemogućnosti samostalne prijave potrebno se prijaviti na mail tajnice mbotic@unizd.hr,  s imenom i prezimenom, JMBAGom (broj sa Xice), smjerom i terminom roka Završnog ispita na koji bi se željeli prijaviti.

  1. Studenti koji imaju još jedan ili dva ispita koje mogu položiti prije termina Završnog ispita

Uvjetna prijava Završnog ispita:  Ukoliko još nisu položeni ispiti ili nisu zbog ERASMUSa ili drugih razloga unesene ocjene u ISVU sustav, moguće je najaviti se za prijavu Završnog ispita također e-mailom s imenom i prezimenom, JMBAGom (broj sa Xice), smjerom i datumom roka na adresu tajnice mbotic@unizd.hr.

  1. Studenti koji imaju indeks

Uz popunjenu prijavnicu, šalju ili scan indeksa putem e-maila ili fotokopiju indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih ispita Odjela za talijanistiku trebaju biti unesene u ISVU (odnosno Pakel sustav) jednako kao za studente sa Xicom).

Napominjemo kako je za upisane od 2020./2021. upis 2 ECTS boda iz Jezičnih vježbi I ili II na kroatistici za talijaniste uvjet za pristupanje Završnom ispitu pa molimo provjerite jeste li izvršili taj uvjet!

Nakon položenog Završnog ispita i unosa ocjena Povjerenstva u zapisnike, ocjene se unose u ISVU i student ukoliko je položio drugi predmet i dobio potvrdu knjižnice o vraćanju građe može putem posebnog linka za studomat koji se dobiva u tajništvu odjela na mail zatražiti potvrdu o završetku studija.


 

OPĆE UPUTE

Završni ispit (6 ECTS) sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

 

PISMENI ISPIT

 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Prijevod s talijanskog na hrvatski jezik uz korištenje rječnika.

Na ljetnom roku akad.god. 2023./2024. prevodit će se jedan od OVDJE navedenih tekstova.

Trajanje: 90 min

 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST; SMJER: PREVODITELJSKI

Prijevod s talijanskog na hrvatski jezik uz korištenje rječnika.

Knjiga za prijevod je Marina Torossi Tevini, "Rotte d'Europa", Hammerle Editori, Trieste, 2015.

Trajanje: 90 min

 

NAPOMENA (za oba studijska programa):

U istom roku (zimski, ljetni, jesenski) položen pismeni ispit na prvom terminu vrijedi i na drugom. Nakon završenog roka za sljedeći rok pismeni više neće vrijediti. Npr. ukoliko ste položili pismeni na prvom zimskom roku, a usmeni niste, na drugom zimskom roku ne trebate polagati pismeni, već samo usmeni. Ukoliko ispitu pristupate u ljetnom roku, neće vam vrijediti položen pismeni iz zimskog roka.

 

USMENI ISPIT

 

Preduvjet: položen pismeni ispit

Jezik: talijanski

Trajanje: cca 30 min

 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studenti pristupaju sljedećim usmenim ispitima:

JEZIK

Studenti odgovaraju na tri slučajno odabrana pitanja. Popis pitanja OVDJE.

KNJIŽEVNOST

Studenti odgovaraju na tri slučajno odabrana pitanja. Popis pitanja OVDJE.

 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST; SMJER: PREVODITELJSKI

Studenti pristupaju sljedećim usmenim ispitima:

TRADUKTOLOGIJA

Studenti odgovaraju na tri slučajno odabrana pitanja. Popis pitanja OVDJE.

KNJIŽEVNOST

Studenti odgovaraju na tri slučajno odabrana pitanja. Popis pitanja OVDJE.


 

TERMINI ZAVRŠNOG ISPITA

Pismeni dio Završnog ispita počinje sukladno terminima objavljenog roka u tablici ispitnih rokova i obavijestima, za nastavnički i prevoditeljski smjer zajedno.

Usmeni dio Završnog ispita održava se sukladno terminima objavljenog roka prema sljedećem rasporedu*:

Književnost: u 9 sati

Traduktologija: u 9:30 sati

Jezik: u 10 sati

*moguće su unaprijed najavljene izmjene u satnici za određene rokove.

Molimo studente da se za eventualna dodatna pitanja u vezi provedbe i sadržaja pojedinih dijelova Završnog ispita jave e-mailom predsjedniku povjerenstva za pojedini dio Završnog ispita (književnost, jezik, traduktologija). Povjerenstva su navedena OVDJE.

ZAVRŠNI ISPIT - TERMINI

OBAVIJEST STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U LJETNOM ISPITNOM ROKU AKAD. GOD. 2023. / 2024.

1. termin Završnog ispita 19.6.2024. Pismeni dio (učionica 142) početak 9 sati i 20.6.2024. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica), početak prema obavijesti nakon pismenog.

2. termin Završnog ispita 3.7.2024. Pismeni dio (učionica 142) početak 9 sati i 4.7.2024. Usmeni dio (kabineti nastavnika, učionice, knjižnica), početak prema obavijesti nakon pismenog.