Odjel za talijanistiku

DOPUNSKA ISPRAVA (DIPLOMA SUPPLEMENT)


Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunsku ispravu.

Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon završnog ispita ili obrane diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.

U dodatne podatke ulaze podaci o:

- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.

- sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela

- sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice talijanskog jezika za djecu

- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.

- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama

- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta

- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima

- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima

- i slično.


Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu na hrvatskom i engleskom jeziku, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Rok za dostavu je 30 dana nakon završetka studija!


.