Odjel za talijanistiku

ISPITNI ROKOVI

Ljetni ispitni rok - od 10. 6. do 12. 7. 2024. raspored ispita OVDJE

IZMJENE TERMINA POJEDINH ISPITA U LJETNOM ISPITNOM ROKU:

- ispit iz kolegija Suvremeni pristupi prevođenju - održati će se dan ranije u četvrtak, 13. 6.  u 8 sati, (umjesto u petak 14.6.), ispit iz kolegija Usmeno prvođenje - također u četvrtak, 13. 6.   (umjesto u petak 14.6.), u 12 sati, za drugi termin ispitnog roka oba ispita ostaju u predviđenom terminu u petak, 27.6.

Napomena: u slučaju nemogućnosti samostalne prijave ispita putem studomata ili drugih pitanja javite se sa svojim JMBAGom (broj sa Xice) na mail tajnice: mbotic@unizd.hr


Ispitni rok za vezne kolegije Talijanski jezik 1, 3 i 5 održati će se 19. travnja 2024. u terminu prema dogovoru sa predmetnim lektoricama.


Apsolventski ispitni i izvanredni ispitni rokovi dostupni su u datumima i kategorijama studentata/ica prema akademskom kalendaru prvo se dogovaraju sa predmetnim nastavnicima, (najmanje tjedan dana prije roka), a zatim se otvaraju samo za određene grupe studenata. Mole se drugi studenti sa jednakim šiframa, da ih ne prijavljuju ukoliko za to nemaju uvjete i dogovor sa predmetnim nastavnicama/kom.

Prijave za apsloventske ispitne rokove (prema akademskom kalendaru Sveučilišta) prijavljuju se nakon dogovora sa predmetnim nastavnicima, u tajništvu Odjela mailom na mbotic@unizd.hr (ne mogu se prijavljivati preko Studomata).


**U slučajevima kad oglašeni rokovi nisu raspoloživi ili sličnih problema kod prijave molimo javite se sa JMBAGom (broj sa x-ice) na mail tajništva mbotic@unizd.hr.

***Obavijest za Završne ispite: Završni ispiti ne mogu se prijavljivati putem studomata. Za Završne ispite molimo pogledajte upute pod Studiji > Završni ispit.


Mole se redovni studenti da prijave i odjave ispita obavljaju preko studomata u za to predviđenim terminima (do dan prije termina ispita moguće su prijave / odjave) te da za kolegije koji se održavaju kod više nastavnika paze na datum(e) prijave sukladno terminu objavljenom za nastavnika kod kojeg polažu ispit.


U iznimnim slučajevima studenti mogu prijaviti ispit slanjem popunjene prijavnice na mail tajnice odjela mbotic@unizd.hr. Prijavnicu, koju treba pravilno popuniti, možete naći OVDJE


Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem interneta.

Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze.

Ispit se može prijaviti najkasnije dan prije roka ispita i odjaviti dan prije roka ispita.

Na Studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.

U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela.

Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenima mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu.

Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela.

Studenti izvan ISVU sustava obvezni su ispit prijaviti u Tajništvu, kako bi imali pravo pristupiti ispitu.

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela, najbolje upitom na mail tajništva Odjela mbotic@unizd.hr.