Odjel za talijanistiku

ISPITNI ROKOVI


Zimski ispitni rok od 31.1.2022. do 25.2.2022. raspored ispita možete pogledati  OVDJE

Napomene:

- Mole se studentice/i da se u slučaju problema sa prijavom pojedinog kolegija putem Studomata jave na mail odjelne tajnice mbotic@unizd.hr, sa imenom prezimenom i JMBAG om (broj na X ici) te navedu za koji kolegij imaju problema sa prijavom.

- Kod prijava kolegija Talijanski jezik mole se studenti/ce da se prijavljuju u terminu odabrane lektorice.

Izmjene termina u zimskom ispitnom roku:

Metodika nastave talijanskog jezika prebacuje sa sa termina 3. i 17. veljače na raniji termin 1. i 15. veljače 2022. u 12 sati učionica 142 


Apsolventski ispitni od 6.12.2021. do 10.12.2021. i izvanredni ispitni rok od 15.11.2021. do 19.11.2021. dostupni ovim dvjema kategorijama studentata/ica prvo se dogovaraju sa predmetnim nastavnicima/cama, a zatim se otvaraju samo za određene grupe studenata/ica. Mole se drugi studenti/ce sa jednakim šiframa, da ih ne prijavljuju ukoliko za to nemaju uvjete i dogovor sa predmetnim nastavnicama/kom. U skladu sa na Sveučilištu važećim preporukama HZJZ-a https://www.unizd.hr/obavijesti/mjere-i-aktivnosti-covid-19 na Odjelu za talijanistiku svaki nastavnik/ca može u dogovoru sa studentima/cama organizirati uživo ili on line usmene ispite ili elektroničke pismene ispite. Molimo studente koji nemaju odgovarajuću tehničku potporu da se jave nastavniku/ci pojedinog kolegija na vrijeme (7 dana prije ispitnog roka).


Obavijest za Završne ispite: Završni ispiti ne mogu se prijavljivati putem studomata. Za Završne ispite molimo pogledajte upute pod Studiji>Završni ispiti

 

 


 

 

 

Prijave za apsloventske ispitne rokove (prema akademskom kalendaru Sveučilišta) prijavljuju se nakon dogovora sa predmetnim nastavnicima/cama, u tajništvu Odjela (ne mogu se prijavljivati preko Studomata).

Izvanredni ispitni rokovi za vezane kolegija Talijanski jezik 1, 3, 5 (prema akademskom kalendaru Sveučilišta) prijavljuju se nakon izvješenih rokova svake lektorice.

Sat i način održavanja svaka će lektorica posebno obavijestiti studentice/e kojima predaje, uživo na predavanjima i/ili na uobičajenoj on line platformi gdje prate predavanja. Ispite molimo prijaviti putem studomata, a ukoliko bude određenih problema javite se mailom na mail tajnice mbotic@unizd.hr

 

Prema pristiglim prijavama u tajništvu će se otvoriti i registrirati prijave u ISVU.

 


Mole se redovni studenti/ce da prijave i odjave ispita obavljaju preko studomata u za to predviđenim terminima (3 dana prije termina ispita i 2 dana prije termina roka za odjavu), te da za kolegije koji se održavaju kod više profesora/ica paze na datum(e) prijave sukladno terminu objavljenom za profesora/icu kod kojeg polažu ispit.


U iznimnim slučajevima studenti/ce mogu prijaviti ispit slanjem popunjene prijavnice na mail tajnice odjela mbotic@unizd.hr. Prijavnicu, koju treba pravilno popuniti, možete naći OVDJE


Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem interneta.

Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis od nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze.

Ispit se može prijaviti najkasnije 3 dana prije roka ispita i odjaviti 3 dana prije roka ispita.

Na Studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.

U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela.

Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenima mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu.

Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela.

Studenti izvan ISVU sustava obvezni su ispit prijaviti u Tajništvu, kako bi imali pravo pristupiti ispitu.

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela, odnosno sukladno epidemiološkoj situaciji upitom na mail tajništva Odjela mbotic@unizd.hr.