Odjel za talijanistiku

ISPITNI ROKOVI


Zimski ispitni rok od 30.1.2023. do 24.2.2023. raspored ispita možete pogledati  OVDJE


 

Apsolventski ispitni i izvanredni ispitni rokovi dostupni su u datumima i kategorijama studentata/ica prema akademskom kalendaru prvo se dogovaraju sa predmetnim nastavnicima/cama,(najmanje tjedan dana prije roka),  a zatim se otvaraju samo za određene grupe studenata/ica. Mole se drugi studenti/ce sa jednakim šiframa, da ih ne prijavljuju ukoliko za to nemaju uvjete i dogovor sa predmetnim nastavnicama/kom.

Prijave za apsloventske ispitne rokove (prema akademskom kalendaru Sveučilišta 5. - 9. 12. 2022. ) prijavljuju se nakon dogovora sa predmetnim nastavnicima/cama, u tajništvu Odjela mailom na <mbotic@unizd.hr> (ne mogu se prijavljivati preko Studomata).


**U slučajevima kad oglašeni rokovi nisu raspoloživi ili sličnih problema kod prijave molimo javite se sa JMBAGom (broj sa x-ice) na mail tajništva <mbotic@unizd.hr>

***Obavijest za Završne ispite: Završni ispiti ne mogu se prijavljivati putem studomata. Za Završne ispite molimo pogledajte upute pod Studiji>Završni ispit


 


Mole se redovni studenti/ce da prijave i odjave ispita obavljaju preko studomata u za to predviđenim terminima (do dan prije termina ispita moguće su prijave/odjave), te da za kolegije koji se održavaju kod više profesora/ica paze na datum(e) prijave sukladno terminu objavljenom za profesora/icu kod kojeg polažu ispit.


U iznimnim slučajevima studenti/ce mogu prijaviti ispit slanjem popunjene prijavnice na mail tajnice odjela mbotic@unizd.hr. Prijavnicu, koju treba pravilno popuniti, možete naći OVDJE


Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem interneta.

Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis od nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze.

Ispit se može prijaviti najkasnije dan prije roka ispita i odjaviti dan prije roka ispita.

Na Studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.

U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela.

Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenima mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu.

Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela.

Studenti izvan ISVU sustava obvezni su ispit prijaviti u Tajništvu, kako bi imali pravo pristupiti ispitu.

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela, najbolje upitom na mail tajništva Odjela mbotic@unizd.hr.