Odjel za talijanistiku

OBAVIJESTI

Obrazac prijave za sufinanciranje Odjela za talijanistiku uz Ugovor o mobilnosti - 18. studenog 2019.


Studenti Odjela za talijanistiku mogu zatražiti dodatno stipendiranje svojega studijskoga boravka (u sklopu programa mobilnosti) ukoliko je boravak predviđen na nekom od talijanskih sveučilišta.. Obrazac molbe se nalazi ovdje.

Uz zamolbu OBAVEZNO je priložiti i fotokopiju potpisanog ugovora o mobilnosti i predati u tajništvo Odjela. Studenti koji će boraviti u nekoj drugoj zemlji (osim Italije) ne mogu dobiti financijsku potporu Odjela.

Ukoliko se zbog nekih razloga ne može doći do potvrđenog Ugovora o studiranju potrebno je dobiti potvrdu Odjelne koordinatorice dr. Sandre Milanko o studentskoj mobilnosti prije podnošenja zamolbe.

 


 

 

OBAVIJEST - Erasmus + natječaj - 21. veljače 2019.

 


Raspisan je natječaj za studijski boravak u okviru programa Erasmus + za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu je odmah, a najkasnije 22. ožujka 2019. godine.

http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/erasmus/natjecaji/EPLUS_NATJECAJ%20_SMS_2019.pdf 

 

Erasmus info dani - 20. veljače 2019.
 

 

OBAVIJEST - 17. siječnja 2019.


Otvoren je Natječaj za financiranje odlazne mobilnosti studenata koju je moguće ostvariti u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. u sklopu Programa Erasmus+ ključna aktivnost 1 (KA107 Projekt 2018-1-HR01-KA107-047254) u partnerskim zemljama Crnoj Gori, Indiji, Japanu, Maroku, Ruskoj Federaciji i Srbiji. Rok za prijavu je 15. ožujka 2019. godine.

Objavljen Natječaj možete pronaći na poveznici:

http://www.unizd.hr/medunarodna-suradnja/obavijesti-i-natjecaji


 

 

Izvanredni rok Natječaja za mobilnost studenata/ica Erasmus+ - 5. lipnja 2018.


Zbog manjeg odaziva u srijedu, 13. lipnja 2018. godine otvoriti će se novi, izvanredni Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru iduće akademske godine u okviru programa Erasmus+ na partnerskim institucijama u EU (KA103). Natječaj će ostati otvoren do 30. rujna 2018. godine ili do popunjenja kvote.

Postupak prijave na Erasmus+ mobilnost je pojednostavljen: studentce/i podnose mrežne prijavne obrasce, a Uredu za međunarodnu suradnju dostavljaju samo životopis i predočavaju osobnu iskaznicu. Iako je životopis moguće dostaviti e-mailom i poštom, savjet je da studenti osobno dođu u Ured po ispunjavanju mrežnih obrazaca kako bismo ih direktno upozorili na eventualne nedostatke u prijavi. Studenti ove godine ne dostavljaju prijepis ocjena i potvrdu o statusu studenta već će Ured podatke o statusu studenta i akademskom uspjehu dobivati uvidom u ISVU. Također, kriterij koji se odnosi na akademski uspjeh ove je godine ublažen tj. iznimno se mogu prijaviti studenti čiji je ukupni ponderirani prosjek ocjena niži od 3,500, ali u tom slučaju prosjek mora biti viši od 3,000 te student/ica prijavi mora priložiti dva pisma preporuke nastavnika s matičnog/ih odjela.

 

Prisjećamo vas da je Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu studenata koju je moguće ostvariti do 31. svibnja 2019. godine i dalje otvoren i dostupan ovdje:

http://www.unizd.hr/medunarodna-suradnja/obavijesti-i-natjecaji


 

 

Obrazac zamolbe za financijsku potporu - 7. ožujka 2018.

 


Studenti Odjela za talijanistiku mogu zatražiti financijsku potporu svojega studijskoga boravka (u sklopu programa mobilnosti), a obrazac molbe se nalazi ovdje. Uz zamolbu potrebno je priložiti i fotokopiju potpisanog ugovora o mobilnosti i predati u tajništvo Odjela. Studenti koji će boraviti u nekoj drugoj zemlji (osim Italije) ne mogu dobiti financijsku potporu Odjela.


 

 

Upute za studente Odjela za talijanistiku koji ostvaruju mobilnost (Erasmus, Erasmus +) - 19. veljače 2018.

 


Odlazni studenti kojima je odobrena mobilnost dužni su samostalno se informirati o postupku i rokovima za prijavu na inozemnu visokoškolsku instituciju, pronaći (samostalno) moguće odgovarajuće ekvivalente kolegija i predložiti ih Erasmus koordinatoru Odjela.

U sporazumu o studiranju odobravaju se kolegiji koji će se slušati i polagati na inozemnoj instituciji, a koji će ujedno biti i zamjena (ekvivalent) za kolegije koji su predviđeni Redom predavanja Odjela za talijanistiku.

Ukoliko (iz opravdanih razloga) student tijekom mobilnosti mora mijenjati dogovorene kolegije, obvezan je predložiti izmjene Erasmus koordinatoru Odjela za talijanistiku najkasnije 30 dana od početka mobilnosti, te ukoliko mora položiti još neki kolegij pri povratku kontaktirati nositelja/izvođača kolegija na našem Odjelu (koji će dogovoriti njihove obveze tijekom boravka na inozemnoj instituciji) u istom roku.

Kolegiji koji su predviđeni Redom predavanja Odjela za talijanistiku, a za koje nije pronađen, odnosno odobren ekvivalent (zamjena) na inozemnoj instituciji mogu se polagati nakon povratka s mobilnosti, ali jedino pod uvjetom da studenti o tome obavijeste nositelja/izvođača kolegija (na Odjelu za talijanistiku) u roku od mjesec dana od početka same mobilnosti uz predočenje potpisanog skeniranog sporazuma o studiranju.

Studenti koji nisu položili ugovorene kolegije (one koji su upisani u sporazumu) na inozemnoj instituciji ne mogu pristupiti polaganju ispita za njihove ekvivalente u Zadru u ispitnim rokovima te akademske godine.