Odjel za talijanistiku

Uvjeti parcijalnog upisa

Upis predmeta sa više godine studija u slučaju ponavljanja godine (parcijalni upis) provodi se tek nakon što student/ica putem Studomata regulira svoj upis (pad godine) u sustavu. Napominjemo da ste uvijek upisani za oba predmetna dvopredmetnog studija na istu godinu.

Predmeti sa više godine mogu se zatražiti i upisati na propisan način:

Upis predmeta sa više godine omogućen je on line putem slanjem popunjenog obrasca na adresu tajnice odjela: mbotic@unizd.hr  (obrazac je dostupan na kraju obavijesti), a detaljnije informacije o načinu podnošenja zamolbe pročitajte ovdje.

U akad.god. 2021./2022. zamolbe za parcijale predaju se do 20. listopada 2021.

Obrazac za predavanje zamolbi za upis dijela predmeta više godine (parcijalni upis) ovdje

 

Obavijest za Jezične vježbe sa kroatistike za talijaniste na preddiplomskoj razini - 7. listopada 2021.


VAŽNO! Obavijest za studente preddiplomskih studija Odjela za talijanistike – Jezične vježbe I i Jezične vježbe II

Studenti preddiplomskih studija s Odjela za talijanistiku dužni su tijekom svog studija odslušati i položiti izborne kolegije Jezične vježbe I (2 ECTS) ili Jezične vježbe II (2 ECTS) s Odjela za kroatistiku, koji se prema Redu predavanja 2021./2022. nude na našem Odjelu u prve dvije godine studija.


 

 

Razredbeni postupak za studente/ice iz kvote bez položene državne mature za upis u prvu godinu - 31. svibnja 2021.


Studenti/ce koji se u akad.god. 2021./2022. upisuju u prvu godinu putem Natječaja za upis studenata koji su maturirali prije 2010. (bez državne mature)  mogu pogledati Odluku i uvjete OVDJE


 

 

PARCIJALNI UPIS_NAČIN PODNOŠENJA ZAMOLBE I OBRAZAC - 1. veljače 2021.


Upis predmeta sa više godine studija u slučaju ponavljanja godine (parcijalni upis) omogućen je on line putem slanjem popunjenog obrasca dostupnog na kraju obavijesti, a detaljnije informacije o načinu podnošenja zamolbe pročitajte ovdje.

Obrazac za predavanje zamolbi za upis dijela predmeta više godine (parcijalni upis) za ljetni semestar ak. god. 2020./2021. možete  preuzeti ovdje

Napominjemo kako se zamolbe za parcijalni upis redovno primaju do srijede, 24. veljače, a poslije su moguće jedino uz zamolbu za naknadni upis semestra.

Za izborne predmete Teorija književnosti (izborni za prevoditelje; ograničen na pet mjesta) zainteresirani se PRIJE UPISA tog izbornog u STUDOMAT moraju javiti odjelnoj tajnici radi uvrštavanja na popis. Također za kolegij Drama, proza, poezija u scenskom izričaju 2 koji je ograničen na ukupno 20 mjesta za II. i IV.  semestar trebaju se PRIJE UPISA tog izbornog u STUDOMAT javiti tajnici. Za oba kolegija morati ćemo brisati eventualno samostalno više upisanih, koji nisu na popisu.


 

 

Uvjeti upisa u akad.god. 2020./2021. na Odjelu za talijanistiku - 8. rujna 2020.


Uvjete upisa u višu godinu za akad. god. 2020./2021. možete pronaći ovdje


 

 

Uvjeti upisa u višu godinu 2019./2020. - 20. prosinca 2018.


Uvjete upisa u višu godinu u akademskoj godini 2019./2020. za sve studijske programe koji se izvode na Odjelu za talijanistiku možete naći OVDJE.


 

 

UVJETI UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA IZ AK.GOD. 2017./2018. U 2018./2019. - 3. srpnja 2018.


Uvjeti upisa u višu godinu studija za sve studijske programe Odjela za talijanistiku dostupni su OVDJE *

* izmjene u broju ECTS bodova potrebnih za upis biti će dostupne nakon potvrde odluka 26. rujna 2018.

OBAVIJEST ZA DVOPREDMETNE STUDENTE/ICE O UPISU U AK.GOD. 2018./2019. PUTEM STUDOMATA