Odjel za talijanistiku

UVJETI PARCIJALNOG UPISA

Upis predmeta s više godine studija u slučaju ponavljanja godine (parcijalni upis) provodi se tek nakon što student putem Studomata regulira svoj upis (pad godine) u sustavu. Studenti su uvijek upisani za oba studijska programa na istu godinu.

Upis predmeta s više godine omogućen je on-line putem slanja popunjenog obrasca na adresu tajnice odjela: mbotic@unizd.hr, a detaljnije informacije o načinu podnošenja zamolbe pročitajte ovdje.

U akad.god. 2023./2024. zamolbe za parcijale predaju se do 20. listopada 2023. za zimski semestar i do 20. ožujka 2024. za ljetni semestar.

Uvjeti upisa u višu godinu za akad. god. 2024./2025. - 30. siječnja 2024.

Obveza upisa Jezičnih vježbi I ili II za studente talijanistike na Odjelu za kroatistiku tijekom 1. ili 2. godine - 12. travnja 2023.


Napominjemo kako je za sve upisane studente talijanistike od akad. god. 2020./2021. obvezan upis kolegija Jezične vježbe I ili II na Odjelu za kroatistiku. To je uvjet za pristupanje Završnom ispitu. Mole se studenti da provjere jesu li izvršili taj uvjet i ako nisu, trebaju ih upisati naknadno na 3. godini prijediplomskog studija.


 

 

Uvjeti upisa u višu godinu za akad. god. 2023./2024. - 23. siječnja 2023.


Uvjeti upisa u višu godinu za akad. god. 2023./2024.

- prijediplomski studiji: Talijanski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski

- diplomski studiji Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički i Prevoditeljski studij talijanistike