Odjel za talijanistiku

Uvjeti parcijalnog upisa

Upis predmeta sa više godine studija u slučaju ponavljanja godine (parcijalni upis) provodi se tek nakon što student/ica putem Studomata regulira svoj upis (pad godine) u sustavu. Napominjemo da ste uvijek upisani za oba predmetna dvopredmetnog studija na istu godinu.

Predmeti sa više godine mogu se zatražiti i upisati na propisan način:

Upis predmeta sa više godine omogućen je on line putem slanjem popunjenog obrasca na adresu tajnice odjela: mbotic@unizd.hr  (obrazac je dostupan na kraju obavijesti), a detaljnije informacije o načinu podnošenja zamolbe pročitajte ovdje.

U akad.god. 2023./2024. zamolbe za parcijale predaju se do 20. listopada 2023.

Obrazac za predavanje zamolbi za upis dijela predmeta više godine (parcijalni upis) ovdje

 

Obaveza upisa Jezičnih vježbi I ili II na kroatistici za talijaniste tijekom 1. ili 2. godine - 12. travnja 2023.


Napominjemo kako je za upisane 2020./2021. upis 2 ECTS boda iz Jezičnih vježbi I ili II na kroatistici za talijaniste uvjet za pristupanje Završnom ispitu pa molimo provjerite jeste li izvršili taj uvjet i ukoliko niste upišite ih naknadno na 3. godini prijediplomskog studija!


 

 

Uvjeti upisa u višu godinu za akad.god. 2023./2024. - 23. siječnja 2023.

Obavijest za Jezične vježbe sa kroatistike za talijaniste na preddiplomskoj razini - 7. listopada 2021.


VAŽNO! Obavijest za studente preddiplomskih studija Odjela za talijanistike – Jezične vježbe I i Jezične vježbe II

Studenti preddiplomskih studija s Odjela za talijanistiku dužni su tijekom svog studija odslušati i položiti izborne kolegije Jezične vježbe I (2 ECTS) ili Jezične vježbe II (2 ECTS) s Odjela za kroatistiku, koji se prema Redu predavanja 2021./2022. nude na našem Odjelu u prve dvije godine studija.


 

 

Razredbeni postupak za studente/ice iz kvote bez položene državne mature za upis u prvu godinu - 31. svibnja 2021.


Studenti/ce koji se u akad.god. 2021./2022. upisuju u prvu godinu putem Natječaja za upis studenata koji su maturirali prije 2010. (bez državne mature)  mogu pogledati Odluku i uvjete OVDJE


 

 

PARCIJALNI UPIS_NAČIN PODNOŠENJA ZAMOLBE I OBRAZAC - 1. veljače 2021.


Upis predmeta sa više godine studija u slučaju ponavljanja godine (parcijalni upis) omogućen je on line putem slanjem popunjenog obrasca dostupnog na kraju obavijesti, a detaljnije informacije o načinu podnošenja zamolbe pročitajte ovdje.

Obrazac za predavanje zamolbi za upis dijela predmeta više godine (parcijalni upis) za ljetni semestar ak. god. 2020./2021. možete  preuzeti ovdje

Napominjemo kako se zamolbe za parcijalni upis redovno primaju do srijede, 24. veljače, a poslije su moguće jedino uz zamolbu za naknadni upis semestra.

Za izborne predmete Teorija književnosti (izborni za prevoditelje; ograničen na pet mjesta) zainteresirani se PRIJE UPISA tog izbornog u STUDOMAT moraju javiti odjelnoj tajnici radi uvrštavanja na popis. Također za kolegij Drama, proza, poezija u scenskom izričaju 2 koji je ograničen na ukupno 20 mjesta za II. i IV.  semestar trebaju se PRIJE UPISA tog izbornog u STUDOMAT javiti tajnici. Za oba kolegija morati ćemo brisati eventualno samostalno više upisanih, koji nisu na popisu.


 

 

Uvjeti upisa u akad.god. 2020./2021. na Odjelu za talijanistiku - 8. rujna 2020.


Uvjete upisa u višu godinu za akad. god. 2020./2021. možete pronaći ovdje


 

 

Uvjeti upisa u višu godinu 2019./2020. - 20. prosinca 2018.


Uvjete upisa u višu godinu u akademskoj godini 2019./2020. za sve studijske programe koji se izvode na Odjelu za talijanistiku možete naći OVDJE.


 

 

UVJETI UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA IZ AK.GOD. 2017./2018. U 2018./2019. - 3. srpnja 2018.


Uvjeti upisa u višu godinu studija za sve studijske programe Odjela za talijanistiku dostupni su OVDJE *

* izmjene u broju ECTS bodova potrebnih za upis biti će dostupne nakon potvrde odluka 26. rujna 2018.

OBAVIJEST ZA DVOPREDMETNE STUDENTE/ICE O UPISU U AK.GOD. 2018./2019. PUTEM STUDOMATA