Odjel za talijanistiku

"KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURA IZMEĐU DVIJU OBALA JADRANA" - "LETTERATURA, ARTE, CULTURA TRA LE DUE SPONDE DELL'ADRIATICO"

Svake druge godine Odjel za talijanistiku organizira međunarodni simpozij "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" - "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico".

2023.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2021.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2018.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2016.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2014.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2012.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2010.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2008.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.

2006.

Više o simpoziju možete saznati ovdje.
 


 

Visibility of Languages and Dialects in the Linguistic Landscape

Završna konferencija sveučilišnog projekta Komodifikacija jezika i dijalekata u manjinskim kontekstima (KoDiMaK) (istraživački projekt br. IP-UNIZD-2021-01, voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko) - više informacija možete pročitati ovdje.


 

Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 – 2016)

Više o simpoziju možete saznati ovdje.


 

CEATL

GODIŠNJA KONFERENCIJA EUROPSKOG SAVJETA NACIONALNIH UDRUGA KNJIŽEVNIH PREVODILACA - ANNUAL CONFERENCE OF EUROPEAN COUNCIL OF LITERARY TRANSLATORS’ ASSOCIATIONS

Više o simpoziju možete saznati ovdje.


 

ELA

ELA-SYMPOSIUM 2 - GLOTTOGENESIS AND CONFLICTS IN EUROPE AND BEYOND

Plakat skupa

Program skupa
 


 

MARE LOQUENS

Colloque international sur l’étymologie et la géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921‐2007) - Međunarodni skup o romanskoj etimologiji i lingvističkoj geografiji u sjećanje na Vojmira Vinju (1921‐2007)

Više o simpoziju možete saznati ovdje.


 

SAVJETOVANJE

PREVOĐENJE NA STUDIJU TALIJANISTIKE: ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

Poziv na savjetovanje

Plakat