App

Odjel za talijanistiku

DOC. DR. SC. BOŠKO KNEŽIĆ

Kontakt:
e-mail adresa: boknezic@unizd.hr
Tel. 023-200-719


ŽIVOTOPIS

Boško Knežić rođen je 25. prosinca 1986. u Šibeniku gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Godine 2010. na Sveučilištu u Zadru diplomirao je talijanski jezik i književnost i ruski jezik i književnost. Doktorsku disertaciju Nikola Tommaseo u dalmatinskoj periodici na talijanskom jeziku u razdoblju od 1900. do 1915. izradio je pod mentorstvom prof. dr. sc. Nedjeljke Balić-Nižić i obranio u srpnju 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  U studenome 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (talijanska književnost).

Kao student boravi na više stipendija, među kojima je i jednomjesečna stipendija na Università per stranieri di Perugia i na Università degli studi di Bari „Aldo Moro“.

Izvodi nastavu iz kolegija Talijanska kultura i civilizacija i Talijanska stilistika i metrika na preddiplomskom studiju, Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza i Postmodernizam u talijanskoj književnosti na diplomskom studiju.

Predsjednik je Udruge Dante Alighieri Zadar (Società Dante Alighieri - Comitato di Zara).


 

Knjige

Nikola Tommaseo - od književnog uzora do političke ikone, Hrvatska sveučilišna naklada - Sveučilište u Zadru, Zagreb - Zadar, 2019. 

 

Znanstveni radovi

1) KNEŽIĆ, Boško, L'impegno politico-sociale nell'opera di Dario Fo e marchese de Sade. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2020., str. 431. -448.; ISBN 978-953-331-271-2

2) KNEŽIĆ, Boško, Il mare Adriatico tra topos simbolico e realtà fisica: Le notti adriatiche di Luigi Fichert. Collana Studi interadriatici. L'Adriatico tra sogno e realtà. Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2019., str. 313. - 327.; ISSN 2612-5560; ISBN 978-88-6274-936-7

3) KNEŽIĆ, Boško, "Marco Kraglievich s'è desto. L'han visto in Croazia" - Tommaseov prilog afirmaciji slavenske narodne poezije. Croatica et Slavica Iadertina 12/I, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 231.-247.; ISSN 1845-6839

4) BALIĆ-NIŽIĆ, Nedjeljka; KNEŽIĆ, Boško, Gabriele D'Annunzio a Zara tre le due guerre mondiali. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Zadar-Preko, 25.-27. listopada 2012., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 267. - 293.; ISBN 978-953-331-123-4

5) KNEŽIĆ, Boško, "Oh, mio caro fratello di latte" - Paolo Mazzoleni i Niccolò Tommaseo. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 28 (2016), Rijeka, 2016., str. 197. - 207.; ISSN 0353-4642

6) KNEŽIĆ, Boško, La percezione del pensiero tommaseano in Dalmazia a cavallo tra Ottocento e Novecento. Tommaseo poeta e la poesia di medio Ottocento, Le dimensioni del popolare, a cura di Mario Allegri e Francesco Bruni. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Accademia Roveretana degli Agiati, Venezia, 2016., str. 331. - 344.; ISBN 978-88-95996-61-5

7) KNEŽIĆ, Boško, "Da Sebenico un figlio vindice nel bronzo ascolta...": Nikola Tommaseo od književnog uzora do političke ikone. Ricerche slavistiche 13 (59), Roma, 2015., str. 315. - 340.; ISSN 0391-4127


8) KNEŽIĆ, Boško, L'eterno esule dalmata sugli esempi di Tommaseo e Bettiza. "Già troppe volte esuli" - Letteratura di frontiera e di esilio, Tomo II, Collana Culture Territori Linguaggi, Università degli Studi di Perugia, 2014., str. 149. - 159.; ISBN 9788890642166 (http://www.ctl.unipg.it/issues/ESULI/TOMO%20II.pdf)

9) KNEŽIĆ, Boško, Neogvelfizam Nikole Tommasea. Language, Literature and  Religion / Jezik, književnost i religija. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Beograd 24. i 25. 5. 2013. Beograd, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2014., str. 70. - 88.; ISBN 978-86-83237-93-7

10) KNEŽIĆ, Boško, Elementi biblijske i antičke mitologije u djelima Gabrijela D'Annunzija. Language, Literature and Mythology / Jezik, književnost i mitologija. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Beograd 25. i 26. 5. 2012. Beograd, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2013., str. 294. - 310.; ISBN 978-86-83237-82-1

11) KNEŽIĆ, Boško, Boris Akunin u okviru novijeg ruskog kriminalističkog romana. Zadarski filološki dani IV, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar 30. 9. i 1. 10. 2011. Zadar, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2013., str. 347. - 361.; ISSN 1846-4995

 

Poglavlja u knjizi

1) Živko Nižić, Nikolina Gunjević, Boško Knežić: Odjel za talijanistiku u: Sveučilište u Zadru - O desetoj obljetnici obnove , (ur.) Tomislav Skračić, Zadar, 2012., str. 182. - 197.


 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

1) Zadarski filološki dani 4, Sveučilište u Zadru, Zadar, 30. 9. - 1. 10. 2011., B. Knežić, „Boris Akunin u okviru novijeg ruskog kriminalističkog romana“.
2) Language, Literature and Mythology, Faculty of Foreign Languages, Alpha University, Beograd, 25. - 26. 5. 2012., B. Knežić, "Elementi biblijske i antičke mitologije u djelima Gabrijela D'Annunzija".
3) Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana (i dalje od mora) / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre, Zadar - Preko, 25. - 27. 10. 2012., B. Knežić, "Gabriele D'Annunzio a Zara tra le due guerre" (koautorica: Nedjeljka Balić-Nižić).
4) Language, Literature and Religion, Faculty of Foreign Languages, Alpha University, Beograd, 24. - 25. 5. 2013., B. Knežić, "Neogvelfizam Nikole Tommasea".
5) "Già troppe volte esuli" - Letteratura di frontiera e di esilio, Biblioteca di San Matteo degli Armeni in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Perugia, 6. - 7. 11. 2013., B. Knežić, "L'eterno esule dalmata sugli esempi di Tommaseo e Bettiza".
6) Tommaseo poeta e la poesia di medio Ottocento: le dimensioni del popolare, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Sede di Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia, 22. - 23. 5. 2014., B. Knežić, "La percezione del pensiero tommaseiano in Dalmazia a cavallo tra ottocento e novecento".
7) Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Zadar - Biograd na Moru, 23. - 25. 10. 2014., B. Knežić, "La corporeità in Tutta casa letto e chiesa di Dario Fo".

8) L'Adriatico tra sogno e realtà, Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, 18. - 19. 10. 2017., B. Knežić, "Il mare Adriatico tra topos simbolico e realtà fisica - Le notti adriatiche di Luigi Fichert".

9) Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić, Zadar - Šibenik, 17. - 18. 11. 2017., B. Knežić, "Di alcune traduzioni dall'illirico di Tito Alačević".

10) Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Zadar , 25. - 27. 10. 2018., B. Knežić, "La zaratina di Silvio Testa".

11) L'italianistica nel terzo millennio: Le nuove sfide nelle ricerche luinguistiche, letterarie e culturali - 60 anni di Studi Italiani all'Università "SS. Cirillo e Metodio" di Skopje, Skopje, 27. - 28. 9. 2019., B. Knežić, "Sulle tracce dell'esodo dalmata - La zaratina di Silvio Testa" (koautorica Elena Kiprovska Knežić).

12) Visioni d'Istria, Fiume, Dalmazia nella letteratura italiana, Istituto Regionale per la Cultura Istrano-Fiumano-Dalmata, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Trieste, Trieste, 7. - 8. 11. 2019. B. Knežić, "Sebenico - tra scritti di viaggio e visioni letterarie".