Odjel za talijanistiku

DANIJELA BERIŠIĆ ANTIĆ, PROF., VIŠA LEKTORICA

Kontakt:
e-mail adresa: dantic@unizd.hr
Tel. 023-200-710


ŽIVOTOPIS

Danijela Berišić Antić je rođena 1. svibnja 1974. u Zagrebu. U Zadru pohađa osnovnu školu gdje počinje pisati poeziju. Upisuje se u srednju školu „Juraj Baraković" gdje uči talijanski jezik u kojeg se "zaljubljuje". Godine 1992. upisuje se na Filozofski fakultet u Zadru, a honorarno radi kao voditeljica na Radio Zadru. Godine 1998. diplomirala je talijanski jezik i književnost te doktomirala s istraživačkim radom iz povijesti umjetnosti „Danteova Božanstvena komedija u djelima Mirka Račkog“. Od 1999. godine do 2012. radi u osnovnoj školi u Preku kao profesorica likovnog odgoja i talijanskog jezika. U istoj školi 2010. projektom „Ljubav i prijateljstvo“, čiji je glavni organizator, istaknula je važnost učenja stranog jezika. Godine 2012. izdaje svoju prvu zbirku poezije za djecu La poesia è la grande passione mia koju je osobno ilustrirala. Od 2011. godine napisala je brojne članke o Zadru i njegovoj prošlosti objavljene u dnevnim novinama “La Voce del Popolo“. Od 2012. godine radi kao lektorica talijanskog jezika na Odsjeku za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Aktivan je sudionik Međunarodnog znanstvenog skupa “Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico“. Godine 2018. Sveučilište u Zadru izdaje njenu drugu dvojezičnu zbirku poezije “Il mare della vita-More života“, a iste je godine unaprijeđena u nastavno zvanje višeg lektora nakon nastupnog predavanja na temu “La posizione dell'aggettivo qualificativo in italiano“. Aktivan je sudionik s prijevodima poezije i pjesama na poetskom maratonu „Millenium stih“. Član je Glumačkog studija HNK-a u Zadru, a u slobodno vrijeme bavi se i slikarstvom. Izdaje značajan broj stručnih članaka i znanstvene članke na području lingvistike u znanstvenim časopisima kao što su „Strani jezici”, „Lahor”, „Acta Iadertina” i „Smotra”.


Objavljeni radovi i zbirke poezija:

Gli animali ci svelano i loro segreti. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2011), (recenzija, stručni);

Un teatro “nobile“ all'altezza di una città ricca di spirito. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012), (članak, stručni).

Il ponte che porta al cuore di Zara. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012), (članak, stručni);

La magia del Teatro dei burattini di Zara. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012),  (članak, stručni);

Calle Larga, armonia tra passato e presente. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012), (članak, stručni);

A Zara prende vita il “miracolo" di via Brodarska. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012), (članak, stručni);

Come allargare la coscienza di una lingua straniera. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2012),  (članak, stručni);

La poesia è la grande passione mia, zbirka poezije // Unione italiana (2012), (priručnik, stručna)

Gramatička odstupanja učenika talijanskoga jezika kojima je hrvatski materinski jezik. // Lahor:časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1 (2014), 17; 63-81 (stručni);

Zara, dal lume di candela all'illuminazione elettrica. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2014) , (članak, stručni); Zara, secolare tradizione universitaria. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2014), (članak, stručni);

Istruzione e cultura presupposti di progresso. // La Voce del Popolo, quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. / (2014),  (članak, stručni);

Ovladavanje imperfektom u nastavi talijanskog jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 43 (2014), 1; 19-48 (znanstveni rad);

L'italiano oggi, una lingua semplificata. // La voce del popolo, quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. 3 (2015), 34; 13-14 (stručni);

Talijanski jezik danas, jezik koji teži jezičnom pojednostavljenju // Acta Iadertina / (2015), (osvrt);

Le collocazioni italiane nell'insegnamento dell'italiano come L2. // Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, Vol. 44 No. 4, (2015), (stručni);

Čarolija zadarskoga Kazališta lutaka. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost(1330-4577). 1 (2016) , 1-2; 77-82 (esej, stručni); 

Il mare della vita-More života, zbirka poezije // Sveučilište u Zadru (2018)                                                        

Kontrastivna analiza uzvika na talijanskom i hrvatskom jeziku u whatsapp porukama // Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, Vol. 48 No. 1-2, (2019), (znanstveni rad);

Semiotička analiza teksta u bajkama // Zbornik radova posvećen Vesni Krneti, prof., višoj lektorici. (str. 11–30) (2019), (znanstveni rad, pregledni)