Odjel za talijanistiku

LORETA ŠIMUNIĆ, MAG. PHILOL. ITAL.

Kontakt:
e-mail adresa: lsimunic@unizd.hr
Tel. 023-200-565


ŽIVOTOPIS

Loreta Šimunić je rođena u Zadru gdje je studirala Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost na preddiplomskoj razini. U tijeku diplomskoga studija boravila je u okviru programa studentske razmjene Erasmus na Sveučilištu u Trstu, a 2015. godine postala magistra talijanske filologije i edukacije engleskoga jezika i književnosti. U tijeku studija pohađala je didaktičke tečajeve za rad u školi engleskog jezika u kojoj je stekla trogodišnje iskustvo u poučavanju. Od 2016. godine radi kao asistentica na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i pohađa predavanja na poslijediplomskomu studiju glotodidaktike na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih i stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i u Italiji.


SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  1. Međunarodni znanstveni skup – Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico (Zadar, 27. – 29. listopada 2016. godine). Podnesak: Elementi romanzi nella parlata di Bibigne nel testo Poslidnja bibinjska mlikarica.

  2. Međunarodni znanstveni skup L'Adriatico tra sogno e realtà (18. – 19. listopada 2017. godine). Podnesak: L'attrito linguistico come conseguenza del contatto italo-croato.

  3. Međunarodni znanstveni skup Konteksti (1. prosinca 2017. godine). Podnesak: Strategije učenja talijanskoga kao inoga jezika u hrvatskomu kontekstu.

  4. Međunarodni znanstveni skup UZRT2018 – University of Zagreb Roundtable (15. lipnja 2018. godine). Podnesak: Cultural Elements in English Language Course Books.

  5. Međunarodni znanstveni skup FLT2018 – Foreign Languages in Tourism (8. i 9. studenoga 2018. godine). Podnesak: Cultural Elements in Italian Language Textbooks.


 POPIS RADOVA

Popis radova dostupan je na poveznici.