Odjel za talijanistiku

MIRTA TOMAS, PROF., VIŠA PREDAVAČICA

Kontakt:
e-mail adresa: mtomas@unizd.hr
Tel. 023-200-719


ŽIVOTOPIS

Mirta Tomas (ex Habuš) rođena je u Zadru gdje završava osnovnu i srednju školu te studij anglistike i talijanistike. Nakon diplomiranja radila je na različitim radnim mjestima u tuzemstvu i inozemstvu, a u prosvjetnoj struci, u osnovnim i srednjim školama, na određeno vrijeme, kao zamjena za bolovanje ili rodiljni dopust od prosinca 1990. do 2006. god. kada je zasnovala stalni radni odnos na Odjelu za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru. Upisala je poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru, u akademskoj godini 2001./2002. Ponovno je izabrana je u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana romanistika (Talijanski jezik), Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, 17. svibnja 2017. godine. Na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za talijanistiku predavala je i predaje sljedeće kolegije: Talijanski jezik 1, Talijanski jezik 2, Prevođenje u poslovnoj komunikaciji, Prevođenje s hrvatskog na talijanski jezik (2 kolegija), Povijest jezika, Glotodidaktika , Glotodidaktika 2, Metodika nastave talijanskog jezika i Studentska praksa.

Uz nastavničko iskustvo, treba spomenuti i radno iskustvo iz prevođenja (engleski i talijanski jezik) u tuzemstvu i inozemstvu, bilježnika i prevoditelja ( u Nadbiskupskom ordinarijatu u Zadru), turističkog vodiča i sudskog tumača za talijanski jezik, i to počevši od 1989. godine do danas.


Pregled stručnog rada, usavršavanja i iskustva:

1. Prevođenje i izvještavanje za strane turiste na talijanskom jeziku od 2.06.1988. do 15.09.1988. u emisiji „Klub Kornati“ na Radio Zadru;

2. Turističko vođenje za grad Zadar i Dalmatinsku regiju (uključujući i Nacionalne parkove Krk, Plitvice i Paklenica) te turističko praćenje u inozemstvu (Italija) od 1989. god. ;

3. Praćenje i simultano prevođenje XV. Međunarodnih utakmica pasa ptičara održanih u razdoblju od 17.10.1990. do 30.10.1990. te od 13.02.1991. do 26.02.1991., za kinološko društvo „Dalmatinac“ Zadar;

4. Prijevod s talijanskog na hrvatski jezik „Pravilnika za utakmice pasa ptičara“, 1991. Zadar;

5. Dragovoljna prevoditeljska djelatnost pri Kriznom štabu općine Zadar, od 23.kolovoza do 21.rujna 1991.god. te u studenom 1991.god, pri Civilnoj zaštiti općine Zadar;

6. Objava članka pod nazivom „Antonio Putti: un lessicografo trascurato“, objavljen u talijanskim novinama La Rivista Dalmatica iz Rima, 1999. god te u tjednom katoličkom listu „La Liberta'“ iz Reggio Emilie, 1999. god.;

7. Prijevod sa hrvatskog na talijanski jezik Statuta VTKŠ (Visoka teološko-katehetska škola) u Zadru, 2000. god.;

8. Simultano prevođenje s hrvatskog na talijanski jezik te s talijanskog na hrvatski jezik, na VIII. Talijanskom nacionalnom kongresu Serra i I.kongresu zemalja središnje i istočne Europe Serra International, u Zadru, od 18. do 20.05.2001.;

9. Prijevod sažetka monografije Zadarske nadbiskupije „Sveti Otac Ivan Pavao II. u pastirskom pohodu Zadarskoj nadbiskupiji, Zadar, 9.lipnja 2003.“, na engleski i talijanski jezik, u Zadru, 2005.god.;

10. Stručno usavršavanje na Sveučilištu u Zadru, Studentsko savjetovalište, Pristup i rad sa studentima s invaliditetom, TEMPUS projekt EduQuality, Zadar, 2012.;

11. Simultano prevođenje predavanja i diskusije na međunarodnom Stručnom skupu „Reggio koncepcija u predškolskom odgoju i obrazovanju“, sa talijanskog na hrvatski jezik i sa hrvatskog na talijanski jezik, skup održan na Sveučilištu u Zadru, od 20. do 21. ožujka 2015. god.;

12. Održavanje niza stručnih predavanja s temama iz Glotodidaktike na Županijskom aktivu profesora talijanskog jezika od 2012. god. do 2015.god.

13. Stručno predavanje pod nazivom La cultura italiana nell'insegnamento della lingua na stručnom skupu za nastavnike talijanskog jezika Zadarske županije, održanom u Zadru 23.05.2014.god.

Pregled sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

1. Sudjelovanje i izlaganje na V. Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom Jezici i kulture u doticajima, Hrvatska knjiga u prijevodu: Iskustva u prevođenju hrvatske književnosti, održanom u Puli od 10.12. do 14.12.2001.god.;

2. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom KRALJSKI DALMATIN – 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu, održanom u Zadru 12. i 13.07. 2006.god.;

3. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom International Conference on Information and Intelligent System (CII), održanom u Varaždinu od 12.09. do 14.09.2007.god.;

4. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a pod nazivom Lingvistika javne komunikacije, održanom u Osijeku, od 22.05.do 24.05.2008.god.;

5. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom Književnost, umjetnost, kultura između dvije obale Jadrana/Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, održanom u Zadru 25.09.2008.;god.

6. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom Mediji i turizam, održanom u Zadru, od 20.03. do 22.03.2009.god.;

7. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a pod nazivom Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, održanom u Osijeku od 20. do 22.05. 2010.god.;

8. Sudjelovanje i izlaganje na XXV. Međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a pod nazivom Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, održanom u Osijeku, 12.05 do 14.05.2011.god.;

9. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu pod nazivom Književnost, umjetnost, kultura između dvije obale Jadrana /i dalje od mora/, održanom u Zadru od 26.10 do 27.10.2012.god.;

10. Sudjelovanje i izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) održanom u Zagrebu, od 15.11. do 17.11.2012.god.;

11. Sudjelovanje i izlaganje u koautorstvu s Ivan-Boško Habuš,  naslov Le molteplici sfaccettature della fitonimia arbënishtë (Arbanasi-Zadar), na MARE LOQUENS Međunarodnom skupu o romanskoj etimologiji i lingvističkoj geografiji u sjećanje na Vojmira Vinju (1921-2007), održanom u Zadru od 26.09. do 28.09.2013.god.

Pregled objavljenih znanstvenih radova:

1. „Preradovićeva Jedinica i L'Unica Jakova Ćudine“, objavljen u Časopisu Tabula 6 (2003.), FFPU, vidi http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563626

2. „Ricreazioni dialettali“, objavljen u zborniku „Kraljski Dalmatin – 220 godina zadarskog novinarstva u europskom kontekstu (2006.),

3. „The satisfaction of pupils and students with e-learning classes“, vidi https://www.bib.irb.hr/344576

4. „Jezična analiza reklamnih poruka na primjeru Parmigiana Reggiana“ u zborniku vidi  https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563628

5. „Su alcuni toponimi e microtoponimi di Borgo Erizzo“, u zborniku vidi https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563629

6. „Jezik turističke promidžbe – jučer i danas“, u zborniku Mediji i turizam, Međunarodnog znanstvenog skupa Mediji i turizam (2009., Zadar, Nin) 

7. „Sintaksa dijaloških modela u turističkoj komunikaciji“, u zborniku vidi https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563631

8. „Crederci sempre, arrendersi mai – difesa di un idioma gravemente minacciato“, u zborniku Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr.sc. Žarka Muljačića (1922.-2009.), izdanje SRAZA.