Odjel za talijanistiku

PROF. DR. SC. NEDJELJKA BALIĆ-NIŽIĆ

Kontakt:
e-mail adresa: nbalic@unizd.hr
Tel. 023-200-581


ŽIVOTOPIS

Rođena u Splitu. Diplomirala talijanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temama iz hrvatsko-talijanskih književnih prožimanja (Talijanski autori u Zadru pred prvi svjetski rat (1900-1915), Talijanske i hrvatske književne teme u zadarskoj periodici u razdoblju 1918.-1945. godine). Na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru radi kao asistent i znanstveni asistent (1986.-1995.) te viši predavač (2006.-2008.), docent (2008.-2012.), izvanredni (2012.-2018.) te redoviti profesor za talijansku književnost (2018.-). U međuvremenu predaje engleski i talijanski jezik u Pazinskom kolegiju - klasičnoj gimnaziji u Pazinu (1995.-1998.); vanjski je suradnik na talijanistici Filozofskog fakulteta u Puli (1995.-1998.), te predavač i viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (1998.-2006.). U statusu vanjskog suradnika sudjeluje u pokretanju i izvođenju studija talijanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, vršeći ujedno funkciju pročelnice studija (2013.-)
Vodi knjižnicu odsjeka/odjela na Sveučilištu u Zadru, predsjednica je i pomoćnica voditelja Filodramske grupe, odjelni ECTS i Erasmus koordinator. Tajnica je Radova Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdjela filoloških znanosti (1992./1993.). Obnaša dužnost pročelnice (2009.-2014.), zamjenice pročelnika (2014.-2015.) Odjela za talijanistiku, član je Senata Sveučilišta u Zadru (2009.-), Povjerenstva za Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta (2009.-2012.), Povjerenstva za izradu samoanalize odjela Sveučilišta u Zadru iz područja društvenih i humanističkih znanosti u postupku reakreditacije visokih učilišta (2013.-2014.), Povjerenstva za kvalitetu i dr. Od ak. god. 2015./2016. na funkciji je prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Zadru.
Nositeljica je kolegija iz talijanske književnosti i kulture na preddiplomskim i diplomskim studijima talijanistike (Povijesni pregled talijanske književnosti, Talijanska kultura i civilizacija i Talijanska književnost 20. stoljeća, Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza, Povijest suvremene talijanske književnosti, Hrvatsko-talijanska kulturno-književna prožimanja). Mentor je na preddiplomskom, diplomskom (oko 100 radnji) i doktorskom studiju (4, od toga dva obranjena doktorata). Sudjeluje u organizaciji i s izlaganjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavila samostalno ili u suautorstvu, 4 knjige, više znanstvenih i stručnih radova, književnih i stručnih prijevoda, te uredila 4 zbornika radova s međunarodnog znanstvenog skupa i 1 znanstvenu monografiju. Član je stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija i recenzent znanstvenih članaka, monografija te vrednovatelj projekata HRZZ. Voditeljica je jednog i suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Surađuje s Glavnom upravom za prevođenje Europske komisije kao ocjenjivač na natječajima za izbor prevoditelja i za odabir udžbenika hrvatskog jezika. Predstavnica je Sveučilišta u Zadru u međunarodnom znanstveno-istraživačkom centru CISVA. Članica je Matice hrvatske, Društva talijansko-hrvatskog prijateljstva, udruge „Dante Alighieri“ i međunarodnih udruženja talijanista A.I.P.I. i A.I.S.L.I. Dobitnica je plakete Sveučilišta u Mostaru (2017.).


Izbor iz radova:
Knjige

Giornali umoristico-satirici in italiano e veneto-zaratino a Zara nell’800 e nel ‘900. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014. (koautor: Ž. Nižić).

Nikola Tommaseo i dalmatinski tisak, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009. (koautor: Ž. Nižić).

Scrittori italiani a Zara negli anni precedenti la prima guerra mondiale (1900-1915), traduzione di Z. Krpina, a cura di Rita Tolomeo, Società Dalmata di Storia Patria – Roma, Il Calamo, Roma, 2008.

Talijanski pisci u Zadru pred prvi svjetski rat (1900.-1915.), EDIT, Rijeka, 1998.

Uredničke knjige

M. Zorić, Sjenovita dionica hrvatske književnosti. Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku, ur. N. Balić-Nižić, S. Roić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2014.

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV. / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre IV, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar – Preko, 25.-27. listopada 2012., ur. N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.

Letteratura, arte, cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico / Talijanska književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Padova, 9 studenoga 2007., ur. L. Borsetto, N. Balić-Nižić, Ž. Nižić, Università degli studi di Padova / Sveučilište u Zadru, Zadar, 2014.

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana III / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico III, Zadar – Lovinac, 5. i 6. studenoga 2010., zbornik radova / ur. N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013.

Ž. Nižić, Od Foše do Atlantide (moja Stoše!), Stoše od Foše (adaptacija Kate Kapuralice Vlahe Stullija), ur. N. Balić-Nižić, Sveučilište u Zadru, Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 2012.

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. rujna 2008.; ur. N. Balić-Nižić, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010.

Znanstveni radovi

Gabriele D’Annunzio a Zara tra le due guerre mondiali, u: Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV, zbornik radova, ur. N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 267-292 (koautor: B. Knežić).

Talijanska okupacija na stranicama splitskog dnevnog tiska, u: Split i Vladan Desnica 1918. – 1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015, ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina, Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2016, str. 349-363 (koautorica: S. Roić).

Arturo Colautti e Zara, Atti del Convegno internazionale «Letteratura dalmata italiana», Trieste, 27-28 febbraio 2015, a cura di G. Baroni e C. Benussi. Biblioteca della «Rivista di letteratura italiana» 23. Pisa - Roma: Fabrizio Serra Editore, 2016., str. 81-85.

L’esodo zaratino nelle opere di Teodoro Francesconi («Un ‘regnicolo’ a Zara») e Marco Perlini («Non ho più patria»), Atti del Convegno internazionale «L'esodo giuliano dalmata nella letteratura», Trieste, 28 febbraio – 1 marzo 2013, a cura di G. Baroni, C. Benussi, Biblioteca della «Rivista di letteratura italiana» 22. Pisa – Roma: Fabrizio Serra, 2014., str. 127-132.

Niccolò Tommaseo nel giornale zaratino «Il Dalmata» all’inizio del Novecento (1900-1905), u: Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l'Europa centro-orientale / ur. E. Capuzzo, B. Crevato-Selvaggi, F. Guida. Roma, Società Dalmata di Storia Patria, 2014, vol. 1, str. 253-278 (koautorica: I. Morić).

Letteratura croata nei periodici italiani zaratini tra le due guerre, u: Letteratura, arte, cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico, zbornik radova, ur. L. Borsetto, N. Balić-Nižić, Ž. Nižić. Zadar: Università degli studi di Padova / Sveučilište u Zadru, 2014., str. 147-162.

Contributi letterari pubblicati nel «Giornale di Dalmazia» (Zara, 1941-1943), u: Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana III, ur. N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., str. 93-121.

Zara allo specchio della propria stampa all’inizio del Novecento, u: Città adriatiche tra memoria e transizione. Atti del convegno internazionale Pescara 13-14 maggio 2010, Università degli Studi „G. d'Annunzio“ di Chieti-Pescara, Lanciano, Carabba, 2011, str. 61-81.

Dialetto nell'impegno politico e nell'identità zaratina nell'opera di Luigi Bauch, u: Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. rujna 2008, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010, str. 97-116 (koautor: Ž. Nižić).

Enrico Morovich u zadarskom listu „Giornale di Dalmazia“, Riječki filološki dani, VIII. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta, Rijeka, 2010., str. 69-82.

Mito, storia e attualità  nel poema dantesco «Terzo peccato» di Arturo Colautti, u: Atti del XVIII Congresso AIPI «Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana», Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006, vol. IV: Poesia, autobiografia, cultura, 2009, str. 27-38 (http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_4.pdf ).

Un romano de Roma oltre l'Adriatico: versi dialettali sulla Dalmazia di Igino d'Anversa, „Adriatico/Jadran“, Rivista di cultura tra le due sponde, Atti del IV Congresso Internazionale della Cultura Adriatica, Pescara – Split, 4-7 settembre 2007, Pescara, 2009, str. 288-299.

Književno i kulturno djelovanje Ivana Kreljanovića-Albinonija, jednog od urednika Kraljskog Dalmatina, u: «Kraljski Dalmatin». 200 godina hrvatskog i zadarskog novinarstva u europskom kontekstu. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. Zadar, 12-13. srpnja 2006, Zadar, 2007., str. 91-101.

Iz hrvatske vojne povijesti – Croati a cavallo i Soldati albanesi, njihova bratovština i gradivo o njezinu djelovanju od 1675. godine do sredine XVIII. stoljeća, „Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU“, vol. 24, Zagreb, 2006, str. 73-130 (koautorica: L. Čoralić).

Ugo Betti a Zara tra le due guerre, u: Letteratura, arte e cultura italiana tra le sponde dell'Adriatico. Atti della giornata di studio Padova 28 ottobre 2005, Padova, 2006, str. 197-223.

Hrvatice u biografskom rječniku «Donne illustri» Zadranke Itale Bogdanović (1874.-1945.), „Croatica et Slavica Iadertina“ I, Zadar, 2005, str. 251-266.

Lingue e letterature in contatto nel giornale spalatino «San Marco» (aprile-novembre 1941), „Civiltà Italiana“, N.s., 3, vol. I (2004), str. 389-401.

Il cinquantesimo anniversario della morte di Niccolò Tommaseo nei periodici zaratini, u: I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, zbornik radova, Zagreb 4.-5. listopada 2002., Collana della rivista «Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia», Zagreb, 2004., str. 224-239.

Tommaseo a Zara tra le due guerre mondiali, Atti del Convegno internazionale di Studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo, Venezia 23-25 gennaio 2003. Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici, a cura di F. Bruni. vol. II, Venezia, 2004, str. 773-806.

Il mare nell’opera letteraria dello zaratino Giuseppe Sabalich (1856-1928), Atti del Convegno «e c’è di mezzo il mare: lingua, letteratura e civiltà marina», XIV Congresso dell’AIPI, Spalato 23-27 agosto 2000, „Civiltà Italiana“, N.s. 2, vol. I (2002), str. 411-428.

Nabožni soneti Bokeljke Ane Marije Marović (1815.-1887.), „Croatica Christiana periodica“, XXIV, 46, Zagreb, 2000., str. 197-220.

Modernost dramskih djela Zadranina Ivana Kreljanovića-Albinonija, „Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru“, Razdio filoloških znanosti sv. 29 (19), 1989/1990, Zadar, 1990, str. 211-225.

2. Prijevodi
a) Sa stranog jezika na hrvatski
L. Toth, Kuća u ulici San Zorzi Edit, Rijeka, 2017. (koautor prijevoda: Ž. Nižić)

D. Fo - F. Rame: Monolog kurve u ludnici, Kazalište lutaka Zadar, premijera 2017.

Claudio Severini (Gnomus), Besplatni Wi-Fi (Tre ex in affitto – WiFi inclusa), HNK Zadar, premijera 15. travnja 2016.

G. D’Alessio, Problemi školstva i politički problemi – počeci talijanske uprave u Pazinu, u: Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999., Zbornik, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, 1999.; str. 147-162.

G. D’Alessio, Nacionalna društva u i političke borbe u Pazinu krajem Habsburške vladavine, u: Hrvatska čitaonica u Pazinu, Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, Pazin, 1999., str. 75-107.

I. Kreljanović-Albinoni, Žrtva, Filodramska grupa Filozofskog fakulteta u Zadru, premijera 1988. g.

D. Fo - F. Rame: Narko mama, Filodramska grupa Filozofskog fakulteta u Zadru, premijera 1987.

b) Prijevodi na strani jezik

- prijevod sažetaka na talijanski jezik

L. Čoralić, Barani u Mlecima. Povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, Zagreb, 2006.

Tinjanski zbornik, zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa „Tinjan i okolica od prapovijesti do danas“, zbornik radova; ur. J. Šiklić; Pazin, Matica hrvatska, ogranak Tinjan, 2005.

L. Čoralić, Šibenčani u Mlecima, Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, Šibenik, 2003.

Gračaški zbornik, zbornik radova sa znanstvenog skupa „Gračišće i okolica od prapovijesti do danas“, zbornik radova, ur. J. Šiklić, Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije Pazin; Poglavarstvo općine Gračišće, 2002.

L. Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001.

Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999., Zbornik, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, 1999.

Ližnjanski zbornik, Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Ližnjan i okolica od prapovijesti do danas”, Ližnjan, 13, travnja 1996., Knjižnica ACTA 3, Koordinacija istarskih ogranaka Matice hrvatske, Pazin, 1997.