Odjel za talijanistiku

DR. SC. SANDRA MILANKO, POSLIJEDOKTORANDICA

Kontakt:
e-mail adresa: smilanko@unizd.hr
Tel. 023-200-581


ŽIVOTOPIS

Sandra Milanko rođena je 16. siječnja 1986. u Splitu. Nakon završene opće gimnazije upisuje dodiplomski studij Engleskoga jezika i književnosti i Talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija dobitnica je nekoliko stipendija za studijski boravak u Italiji (Levico Terme, Rimini, Trst, Udine, Perugia, Bari), predstavnica studenata talijanistike, demonstratorica na Katedri za talijansku književnost i voditeljica projekta projekcija talijanskih filmskih klasika. Krajem studija osvaja prvu nagradu za najbolji studentski prepjev poezije Antuna Šoljana povodom XII. Šoljanovih dana u Rovinju te joj je 2008. dodijeljena Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh na studiju talijanistike. 
Nakon obrane diplomskog rada Bontempelli à rebours. La costruzione dei personaggi femminili nell'opera narrativa di Massimo Bontempelli pod mentorstvom dr. sc. Tatjane Peruško, upisuje doktorski studij iz humanističkih znanosti, smjer talijanistika na Sveučilištu u Trstu. 2014. brani doktorsku disertaciju Bontempelli, l'avanguardia, il pubblico: dal futurismo alla pittura metafisica pod mentorstvom prof. Cristine Benussi, a ak. god. 2014./2015. boravi u Napulju na poslijedoktorskoj istraživačkoj stipendiji pri Croceovom Istituto italiano per gli studi storici. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Rumunjska, Slovenija, Češka, Italija, Bosna i Hercegovina, Makedonija). 
Objavljuje književne prijevode i aktivno se bavi usmenim prevođenjem kao sudski tumač za engleski i talijanski jezik i uspješni kandidat (EPSO laureate) za prevođenje u institucijama Europske unije. Od studenog 2017. radi kao poslijedoktorandica na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.


OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:

Alle origini del novecentismo ovvero La donna del Nadir in Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di “900” e oltre. Atti della Giornata internazionale di studi, Lubiana, 14 maggio 2013, a cura di Patrizia Farinelli, Le Lettere, Firenze, 2016, str. 32-45, ISBN 978-88-6087-828-1.

Massimo Bontempelli tra giornalismo e letteratura: dal reportage al racconto magicorealista in Parallelismi linguistici, letterari e culturali. 55 anni di studi italiani. Atti del Convegno internazionale, Ohrid,13 – 14 settembre 2014, a cura di Radica Nikodinovska, Edizione dell'Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje, Skopje, 2015, str. 685-693, ISBN 978-608-234-036-4.

Massimo ovvero l'immagine del “nuovo italiano” nei racconti magicorealisti di Massimo Bontempelli in Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno internazionale di Studi di Craiova, 21 – 22 settembre 2012, a cura di Elena Pirvu, Editura Universitaria, Craiova, 2013, str. 329-341, ISBN 978-606-14-0706-4.

Bontempelli umorista e L'eden della tartaruga u Le poetiche del riso. Ironia, comicità, umorismo e grottesco nella letteratura e drammaturgia italiana del primo Novecento, Atti del convegno internazionale, Prag, 22. – 24. listopada 2014., u tisku.


IZLAGANJA NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA U HRVATSKOJ I INOZEMSTVU:

(S Ivom Grgić Maroević), Mate Zorić studioso di Alessandro Manzoni, Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.), Zadar – Šibenik, 17. – 18. studenoga 2017.

La triade dell'io bontempelliano, međunarodni skup Il personaggio nella letteratura italiana del Novecento, Split, 26. – 27. listopada 2017.

(S Ivom Grgić Maroević), Ancora sulle traduzioni croate de I promessi sposi. Il “caso” degli antroponimi; međunarodni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana, Zadar, 27. – 29. listopada 2016.

Né uomini né animali: antropomorfismo metafisico nel racconto Quarto viaggio di Massimo Bontempelli; međunarodni skup Animali e animalità nella narrativa modernista in Italia, Split, 8. – 9. srpnja 2016.

Da Marvana a Sam Dunn: la cultura esoterico-occultista nel romanzo futurista di Mario Carli e Bruno Corra; međunarodni skup Bramosia dell'ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia, Prag, 13. – 15. travnja 2016.

L'uomo deificato italiano e la sua parodia bontempelliana; međunarodni skup Annual Conference of the Canadian Society for Italian Studies, Sorrento, 19. – 22. lipnja 2015.

«Sono subito stato interventista». L'interventismo intellettuale di Massimo Bontempelli tra giornalismo e bellicismo futurista; međunarodni skup First World War. Reflections in Literature, Language and Culture, Banja Luka, 13. – 14. listopada 2014.