Odjel za talijanistiku

DOC. DR. SC. SANJA PAŠA MARAČIĆ

Kontakt: 
e-mail adresa: spasa@unizd.hr
Tel. 023-200-565


ŽIVOTOPIS

Sanja Paša rođena je 3. svibnja, 1987. u Zadru gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Godine 2005. upisuje studij engleskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru. Diplomira u veljači 2011. s radom iz engleske književnosti "Modernism and Identity: (The Role of London in Edward Morgan Forster's novel Howards End and Virginia Woolf's novel Mrs Dalloway)" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Mardešića/ komentor, mr. sc. Estella Petrić Bajlo, v. pred. i radom iz talijanske književnosti "Teatro grottesco del Novecento: (Chiarelli Luigi La maschera e il volto, Antonelli Luigi L'uomo che incontro' se stesso, Cavacchioli Enrico L'uccello del paradiso, Pier Maria Rosso di San Secondo Marionette, che passione!)" pod mentorstvom prof. dr. sc. Živka Nižića. U travnju, 2011. godine upisuje Poslijediplomski studij Humanističkih znanosti, polje Filologija, grana Teorija i povijest književnosti na Sveučilištu u Zadru, a od studenog iste godine radi kao asistent na Odjelu za talijanski jezik i književnost. Doktorsku disertaciju „Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Živka Nižića obranila je u lipnju 2018. godine. Boravila je u Padovi u svrhu istraživanja, sudjelovala na više tečaja stručnog osposobljavanja i međunarodnih inozemnih i domaćih znanstvenih i znanstveno – stručnih skupova.


Popis radova:

OBJAVLJENI

  1. Književno djelo Zadranina Luje Đurića (1812. – 1861.), u Zbornik radova Konteksti, Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka 2015, (ur.) Milanović Željko, Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2017, str. 423-440.; ISBN 978-86-6065-409-2

  2. Una reminiscenza dantesca nel frammento del poema epico Il Nuovo Marco Kraljevich ossia Giustizia e Libertà di Michele Girolamo Granich, u Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre IV, (ur.) Balić-Nižić Nedjeljka, Borsetto Luciana, Jusup Magazin Andrijana, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 191-210.; ISBN 978-953-331-123-4

  3. (U koautorstvu sa Živkom Nižićem) Il dio Marte zaratino e i destini incrociati nel romanzo La casa di Calle San Zorzi di Lucio Toth, u Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana III / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico III, (ur.) Balić-Nižić Nedjeljka, Borsetto Luciana, Jusup Magazin Andrijana, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013, str. 143-174.; ISBN 978-953-331-021-3

U TISKU

  1. (U koautorstvu sa Živkom Nižićem) Il poema Lissa e l'i. r. vice-ammiraglio Tegetthoff di Marco Antonio Vidovich, u Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico, Padova, 21. listopada 2011.

  2. (U koautorstvu sa Živkom Nižićem) Lissa e l'i.r. vice-ammiraglio Tegetthoff (1867), pesnitev Marca Antonia Vidovicha, u Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa L'unità d'Italia e l'Adriatico orientale. Il ruolo degli intellettuali (1859-1870)/ Zedinjenje Italije in vzhodni Jadran. Vloga intelektualcev (1859-1870), Izola, 18. studenoga 2011.


Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima u inozemstvu:

Nižić Živko, Paša Sanja, Marco Antonio Vidovich e il poema Lissa e l'I.R. Vice-Ammiraglio Tegetthoff (Zara 1867), Međunarodni znanstveni skup Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico, Padova, 21. listopada, 2011.

Paša Sanja, Književno djelo Zadranina Luje Đurića (1812. – 1861.), u Zbornik radova Konteksti, Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti,  Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1. prosinca 2015.

Paša Sanja, Odjeci narodne književnosti i tradicije u umjetničkom epskom i lirsko – epskom pjesništvu na talijanskom jeziku u Dalmaciji u XIX. stoljeću, Četvrti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti,  Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1. prosinca 2017.

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj:

Paša Sanja, Una reminiscenza dantesca nel frammento del poema epico di Girolamo Michele Granich, Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana /i dalje od mora/ u čast prof. Žarka Muljačića- Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico ed oltre in onore del Prof. Žarko Muljačić, Zadar- Preko, 25. - 27. listopada 2012.

Paša Sanja, Michele Salom sulla Dalmazia nel poema descrittivo Superficial descrizione di Spalato, di Salona e di Klissa, Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico ed oltre, Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014.

Izlaganja na domaćim znanstveno stručnim skupovima u Hrvatskoj

Nižić Živko, Paša Sanja, Smrknuti „gledalac sa zadatkom“ na splitskim Talijinim poštama od 1999. do 2002., Znanstveno – stručni skup In Memoriam Anatolij Kudrjavcev, Split, 26. listopada 2018.