Odjel za talijanistiku

Ciklus gostujućih predavanja

Ciklus gostujućih predavanja

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru organizira ciklus gostujućih predavanja prof. Michelea Cortelazza sa Sveučilišta u Padovi.

Michele Cortelazzo, uvaženi talijanski lingvist, redoviti je profesor i pročelnik Odjela za lingvistiku i književnost (Dipartimento di Studi linguistici e letterari) Sveučilišta u Padovi s kojim Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru dugi niz godina uspješno održava znanstveno-nastavnu suradnju u sklopu koje se odvija razmjena nastavnika i studenata, posebice ciklusi gostujućih predavanja iz talijanske književnosti i jezikoslovlja padovanskih profesora. Poseban oblik suradnje je interdisciplinarni međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“, koji se svake godine održava naizmjenično u Padovi i u Zadru i koji je iznjedrio brojne vrijedne znanstvene prinose u zbornicima radova objavljenima u Zadru i Padovi.

Tema ciklusa predavanja „Come si muove la norma linguistica nell’Italia d’oggi“ vezana je uz uže područje znanstvenog interesa prof. Cortelazza, o čemu je objavio veliki broj publikacija (spomenimo samo sljedeće: Italiano d’oggi; I sentieri della lingua. Saggi sugli usi dell’italiano tra passato e presente; Lingue speciali. La dimensione verticale).

Predavanja će se održati u dvorani 142 Odjela za talijanistiku u sljedećim terminima:

u utorak, 2. lipnja 2015. u 16.00 sati;

u srijedu, 3. lipnja 2015. u 10.00 sati;

u srijedu, 3. lipnja 2015. u 16.00 sati;

u petak, 5. lipnja 2015. u 10.00 sati.