Odjel za talijanistiku

Dani talijanistike 2023.

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru organizira Dane talijanistike 2023. koji će se održati od 8. do 11. svibnja 2023.