Odjel za talijanistiku

Dopunski izbori za predstavnika/cu studenata/ica u Stručnom vijeću Odjela za talijanistiku

Zbog odlaska dosadašnje studentske predstavnice i njene zamjenice Stručno vijeće Odjela za talijanistiku treba izabrati nove članove/ice Stručnog vijeća iz redova studenata, o čemu je izvješten Studentski zbor.

Važne funkcije studentskih predstavnika u Stručnom vijeću Odjela, stoga popunjavamo u sklopu dopunskih izbora koji se na Sveučilištu održavaju u srijedu, 28. rujna 2022.

Molimo sve zainteresirane da se kandidiraju među kolegicama i kolegama te da o tome obavijeste tajnicu odjela na <mbotic@unizd.hr> ; predstavnica/ik i zamjenica/k kandidiraju se zajedničkom prijavom koju prosljeđujemo Studentskom zboru i Izbornom povjerenstvu.

Kako bi pojednostavili proces izbora studentskih predstavnika/ca obavještavamo Vas kako će biti omogućeno glasovanje on line, a osim kandidatura  na poveznici na web stranici s uputama - https://unizd-zbor.hr/kandidirati-se-na-studentskim-izborima/ moći će se pratiti kandidiranje i rezultati izbora.

Molili bi SVE studente/ice da se u srijedu, 28. rujna 2022. odazovu na izbore za studentske predstavnike/ce koji zastupaju interese studenta/ica u stručnom vijeću, te da se za to pripreme provjerom rada svog AAI računa (studomat) jer će se na glasanje prijavljivati preko AAI računa.