Odjel za talijanistiku

ERASMUS+ INFO DAN ZA PRIJAVU NA ERASMUS+ NATJEČAJ ZA STUDENTSKU MOBILNOST

Erasmus+ Info dan će se održati 24. siječnja 2024. u Svečanoj dvorani (Stari kampus) u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Podsjećamo da će Sveučilište u Zadru 17. siječnja 2024. raspisati Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka za akademsku godinu 2024./2025. U okviru ovog Natječaja studenti se prijavljuju za mobilnost u svrhu studijskog boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji što podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Rok za prijavu će biti 1. ožujka 2024., a više informacija će biti dostupno po objavi Natječaja.