Odjel za talijanistiku

Gostujuće predavanje na Odjelu za talijanistiku

Predavanje je prvenstveno za studente 1. godine diplomskih studija talijanistike, a sve ostale zainteresirane studentice/e molimo neka se jave na mail tajnice Odjela do petka, 29.4.  kako bi mogli planirati njihov broj. PLAKAT