Odjel za talijanistiku

Međunarodni skup posvećen albanološkim i balkanskim znanstvenim istraživanjima

Međunarodni skup posvećen albanološkim i balkanskim znanstvenim istraživanjima

Uredništvo časopisa «Shejzat» u suradnji sa Sveučilištem u Zadru pozivaju Vas na međunarodni skup s ciljem promicanja albanoloških i balkanskih znanstvenih istraživanja. Skup će se održati 3. i 4. listopada 2019. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat).

 

Poziv na engleskomu jeziku

Poziv na talijanskomu jeziku