Odjel za talijanistiku

Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 – 2016)

Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 – 2016)

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Gradskom knjižnicom „Juraj Šižgorić“ iz Šibenika organizira Međunarodni znanstveni skup u spomen na uglednog hrvatskog talijanista i komparatista prof. dr. sc. Matu Zorića (Šibenik, 1927. – Zagreb, 2016.). Skup će se održati u Zadru i Šibeniku 17. i 18. studenoga 2017.

Professor emeritus Mate Zorić u svojoj dugoj i plodnoj sveučilišnoj karijeri objavio je preko 300 znanstvenih i stručnih radova u renomiranim zbornicima, časopisima i publikacijama na hrvatskom i talijanskom jeziku. Njegova znanstvena otkrića o pojedinim talijanskim piscima citirana su u renomiranim povijestima talijanske književnosti i edicijama njihovih sabranih djela. Bitne prinose dao je hrvatsko-talijanskoj komparatistici u dijakroniji od 15. do 20. stoljeća te imagologiji (slika Hrvata u talijanskoj književnosti). Golem je njegov urednički i autorski doprinos struci talijanska književnost u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima od 1956. do 2001. godine. Urednik je i redaktor vrijednih hrvatskih izdanja talijanskih klasika (Dante, Petrarca, Boccaccio, Bruno, Vico) i modernih autora (Talijanski roman u 10 knjiga, Liber, Zagreb 1982. te edicija „Istra kroz stoljeća“). Preveo je na hrvatski djela Giovannija Boccaccia, Giordana Bruna i Massima Cacciarija, Sabina Aquavive i Enza Pacea. Predmet njegovog znanstvenog interesa bili su i brojni zadarski književnici i kulturni djelatnici (Jakšić, Kreljanović, Fichert, Ferrari-Cupilli i dr.), čime je dao izniman doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih književnih i kulturnih prožimanja. Za svoj znanstveni i kulturni rad dobio je niz priznanja i odličja u Hrvatskoj i Italiji.

Program i plakat skupa možete preuzeti iz privitka.