Odjel za talijanistiku

Objavljen 1. broj časopisa "Sponde"

Objavljen 1. broj časopisa "Sponde"

Na Sveučilišnoj platformi Morepress objavljen je prvi broj časopisa "Sponde", kojega su osnovali su nastavnici Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru s ciljem objavljivanja znanstvenih i stručnih priloga čije teme pripadaju lingvistici, književnoj povijesti i teoriji, povijesti i kulturi u širem smislu riječi, vezanih za jadransko područje i njegovo zaleđe te nadahnutih usporedbom, doticajem, međusobnim odnosima i prožimanjem između dviju jadranskih obala - temama koje su desetljećima zaštitni znak Odjela.

Prihvaćaju se prilozi koji svoje teme crpe iz jezikâ, književnosti i kulturâ prisutnih u jadranskom bazenu ili pripadnim mu područjima, a vođeni su logikom usporedbe, kojom se bave komparatistika, proučavanje jezika u kontaktu, prijevodni i kulturni studiji.

S metodološkog gledišta, časopis, kako to nastoji sugerirati i njegovo ime, u ovako zacrtanoj perspektivi želi poticati i  susret različitih pristupa i disciplina.

Prihvaćaju se radovi na hrvatskom, talijanskom i engleskom (iznimno i na drugim jezicima), popraćeni sažecima na talijanskom i engleskom jeziku.

Prije objavljivanja radovi će biti podvrgnuti dvostrukoj slijepoj recenziji (double-blind peer-review). Predviđene su kategorije Izvorni znanstveni rad, Prethodno priopćenje, Pregledni rad, Stručni rad.

Prikazi knjiga ne podvrgavaju se recenzijama, već pripadaju odlukama Uredništva.

Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju tijekom cijele godine. Časopis je dostupan u otvorenom pristupu.

Prvom broju možete pristupiti na poveznici: 

https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/sponde/issue/view/375