Odjel za talijanistiku

Održan Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića

Održan Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Gradskom knjižnicom „Juraj Šižgorić“ iz Šibenika organizirao je Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 – 2016). Skup se održao u Zadru i Šibeniku 17. i 18. studenoga 2017.

 

Professor emeritus Mate Zorić, ugledni hrvatski talijanist i komparatist, u svojoj dugoj i plodnoj sveučilišnoj karijeri objavio je preko 300 znanstvenih i stručnih radova u renomiranim zbornicima, časopisima i publikacijama na hrvatskom i talijanskom jeziku. Njegova znanstvena otkrića o pojedinim talijanskim piscima citirana su u renomiranim povijestima talijanske književnosti i edicijama njihovih sabranih djela. Bitne prinose dao je hrvatsko-talijanskoj komparatistici u dijakroniji od 15. do 20. stoljeća te imagologiji (slika Hrvata u talijanskoj književnosti). Golem je njegov urednički i autorski doprinos struci talijanska književnost u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima od 1956. do 2001. godine. Urednik je i redaktor vrijednih hrvatskih izdanja talijanskih klasika (Dante, Petrarca, Boccaccio, Bruno, Vico) i modernih autora (Talijanski roman u 10 knjiga, Liber, Zagreb 1982. te edicija „Istra kroz stoljeća“). Preveo je na hrvatski djela Giovannija Boccaccia, Giordana Bruna i Massima Cacciarija, Sabina Aquavive i Enza Pacea. Predmet njegovog znanstvenog interesa bili su i brojni zadarski književnici i kulturni djelatnici (Jakšić, Kreljanović, Fichert, Ferrari-Cupilli i dr.), čime je dao izniman doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih književnih i kulturnih prožimanja. Za svoj znanstveni i kulturni rad dobio je niz priznanja i odličja u Hrvatskoj i Italiji.

 

Skup je okupio izlagače iz više zemalja (Hrvatska, Italija, Crna Gora, Slovenija) sa niza (14) renomiranih sveučilišta i ustanova (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zagrebu, Università Ca’ Foscari Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università degli Studi di Trieste, Università di Roma, Università di Udine, Univerzitet Crne Gore, Univerza na Primorskem, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu). Izlaganja na znanstvenom skupu bila su prije svega vezana uz opus prof. Zorića, ali su također uključivala i šire područje romanistike, talijanistike, kroatistike i slavistike, kao i pitanja hrvatsko-talijanskih književnih i kulturnih prožimanja te jezična istraživanja općenito.


Fotogalerija