Odjel za talijanistiku

Održana projekcija filma "Salviamo la Terra"

U petak, 27. svibnja 2022. u 13:30 sati u dvorani 143 na Odjelu za talijanistiku, u okviru projekta Europska noć istraživača, održala se projekcija filma "Salviamo la Terra" u trajanju od 30 minuta. Voditeljice snimanja bile su nastavnice Danijela Berišić Antić i Kristina Jordan, a u filmu su svojom glumom, pisanjem bajke, pjesama, recitacijom, crtežima i pjevanjem sudjelovali studenti Odjela za talijanistiku (bajka: Gloria-Marta Žilić i Andrea Knežević; pjesme: Martina Maračin, Lucija Klun, Kristina Raič, Ines Šipura, Anja Vlaić, Nikolina Matkovac, Domagoj Badžim, Valentina Dominković, Matea Starčević, Vito Sikirić, Lana Pavić, Marta Petrić, Nikolina Anić, Boris Abramović), među kojima je student Boris Abramović ujedno bio režiser, kamerman i montažer. Tekst za pjesmu napisala je Danijela Berišić Antić, uglazbio ju je Frane Brajković, a otpjevale su je studentice Valentina Gudelj i Iva Prgić. Lektorica pjesama je Silvia Costa, izvorni talijanski govornik. Projekt je realiziran uz potporu Europske unije, Sveučilišta u Zadru, Caffé bara Toni, Agencije za nekretnine Maxxia d.o.o. te Čistoće Zadar. Projekciji filma prisustvovali su nastavnici i studenti Odjela za talijanistiku.