Odjel za talijanistiku
Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico"

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico"


Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru organizira XII. Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico" koji će se održati od 25. do 27. listopada 2018. u Zadru i...

Pročitaj više
Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico"

Theme picker