Odjel za talijanistiku

Posjet Njegove Ekscelencije talijanskog ambasadora

U sklopu posjeta Sveučilištu u Zadru, ambasador Republike Italije Njegova Ekscelencija Pierfrancesco Sacco, sa pratnjom, obići će u petak, 27. svibnja 2022. godine Odjel za talijanistiku gdje će razgovarati o aktualnim temama vezanima za znanost, kulturu i obrazovanje.