Odjel za talijanistiku

Svečana promocija 11. generacije prvostupnica i prvostupnika


Svečana promocija 11. generacije prvostupnica i prvostupnika Odjela za talijanistiku održala se u utorak, 7. svibnja 2019. godine s početkom u 11,00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Promovirani su:

Bertović, Dora
Bistričić, Marina
Bonifačić, Sara
Glavan, Karla
Golub, Ana Kristina 
Ivanković, Ana 
Jeftoski, Barbara
Kahlina, Petar
Knežević, Matea
Krpina, Barbara
Krulčić, Nina
Malić, Anđelina
Mrvičić, Lucija 
Naranča, Daniela
Puzar, Natalija Iva
Šimleša, Ivona 
Školjarev, Gabrijela 
Zorić, Andrea 
Žic, Ana

Od srca čestitamo promoventicama i promoventu, kao i njihovim obiteljima!