Odjel za talijanistiku

ODLUKA O UPISU PREDMETA S VIŠE GODINE STUDIJA ZA STUDENTE KOJI NISU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

 

Student/ica koji nisu ostvariili pravo na upis u višu godinu studija, Stručno vijeće odjela na pismenu zamolbu odobrava upis i pojedinih predmeta iz više (naredne) godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti zbirno 15 ECTS bodova po semestru, uključujući i ECTS bodove predmeta iz prethodne godine koji još nisu položeni. Za način predaje zamolbe (predaje se on line na obrascu) VIDI VIŠE POD Strudij>Uvjeti upisa i parcijalni upis.


Studentske obveze za predmete iz prethodne godine su sljedeće:

- ukoliko student iz prethodne godine nije položio predmet Jezične vježbe, dužan je redovito pohađati predavanja ponovno upisanog predmeta

- ukoliko se radi o ostalim predmetima iz prethodne godine studija student je dužan javiti se predmetnom nastavniku na početku semestra, i u dogovoru s njime regulirati svoje obveze.

Studentu/ici koji nije položio Jezične vježbe neće se odobriti upis Jezičnih vježbi iz više (naredne) godine studija.

Ukoliko student nije položio sve ispite s prve godine studija, neće mu se odobriti upis predmeta s treće godine studija.

Zamolbi student prilaže kopiju indeksa (za studente/ice kojima je izdan), ali u svakom slučaju svi položeni ispiti moraju biti upisani u ISVU sustav.


Poveznice na zamolbe za upis predmeta:

  • za izvanredne studente   OVDJE

  • za redovne studente   OVDJE